New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

Latest News חדשות מהארץ והע ו לם

הראשונים 5G-V2X סיוה סיפקה לאוטוטוקס מעבדי תקשורת לשבבי בשוק – המיועדים בין השאר ליצרן גדול בשוק הרכב

ספקית טכנולוגיות הקישוריות והחישה ), דיווחה CEVA החכמה סיוה (נאסד”ק: CEVA - על אספקת מעבדי התקשורת לאוטוטוקס CEVA - BX 1 ו- XC 4500 ). מעבדי התקשורת של Autotalks ( החדשים של V 2 X סיוה ישולבו בשבבי , SEKTON 3 ו- TEKTON 3 אוטוטוקס, שיאפשרו לנהגים לקבל מידע על כלי רכב אחרים והולכי רגל גם בתנאי ראות קשים לטובת שיפור הבטיחות ויכולות נהיגה אוטונומית. אוטוטוקס כבר זכתה בהסכם לאספקת החדשים SECTON 3 ו- TEKTON 3 שבבי ליצרן גדול בשוק הרכב, הצפוי לצאת עם . סיוה ציינה, 2026 המוצר החדש לשוק ב כי מעבדי התקשורת שלה שולבו גם בדור הקודם של אוטוטוקס, V 2 X שבבי ה- , וההסכם הנוכחי CRATON 2 ו- SECTON מרחיב את שיתוף הפעולה בין שתי החברות. האישור יאפשר מימוש הסכמי הפצה מיליון 100 הנאמדים בסך מצטבר של כ דולר. אלדד שמש מנכ”ל קארדיאקסנס: הוא צעד ענק בצמיחה FDA “אישור ה־ של החברה ויאפשר כניסה חזקה לשוק האמריקאי.” חברת מרחביה אחזקות והשקעות (סימול: מראח) הבורסאית מדווחת כי Cardiacsense חברת קארדיאקסנס ( מהון 5.12% ), בה מחזיקה החברה Ltd המניות המונפק והנפרע בדילול מלא, האמריקאי FDA קיבלה את אישור ה־ , קצב לב ECG לשלוש מיכולות השעון:

נמשיך לספק את החומרה והתוכנה . מעבדי V 2 X הטובות ביותר בתחום ה האותות של סיוה ממלאים תפקיד מכריע ביכולת לתמוך בו-זמנית בטכנולוגיות NR - V 2 X , כולל בתקן C - V 2 X ו- DSRC האחרון. יישום שבבים אלה 5 דור ברכבים בשנים הקרובות יסייע להגן על נהגים, רוכבים והולכי רגל״. מנהל חטיבת הסלולר בסיוה, גיא קשת, הוסיף: ״אוטוטוקס מוכרת כחלוצת ומקדמת ללא הרף אימוץ V 2 X שבבי ה רחב של הטכנולוגיה בשוק. אנו שמחים מהעבודה הקרובה איתה ומשילוב מעבדי התקשורת המתקדמים שלנו בשני דורות , התורמים לסביבת נהיגה V 2 X של שבבי בטוחה יותר ולהצלת חיים״. נמצאת בשיחות קארדיאקסנס מתקדמות עם שותפים אסטרטגיים בארצות הברית אשר יסייעו לה בחדירה לשוק האמריקאי. רני ליפשיץ יו”ר מרחביה מסר: “מזה שנים, האמנו במרחביה בבסיס ההון האנושי המצוין והטכנולוגיה הייחודית שפותחה בקארדיאקסנס ובהשגה . FDA המיוחלת של קבלת אישור ה מדובר במהלך מאד משמעותי אשר בנוסף למימוש הסכמי הפצה קיימים יאפשר לקארדיאקסנס לקדם מהלכים אסטרטגיים מול השחקנים המובילים בעולם ויציף את ערך החברה.

CEVA קרדיט:

53% : צמיחה שנתית של ABI , מספר הרכבים ABI לפי חברת המחקר צפוי להגיע ליותר V 2 X שיכללו שבבי , הערכה המשקפת 2030 מיליון עד 61 מ- החל 53% גידול שנתי ממוצע של כ- . 2023 מ סמנכ״ל הפיתוח של אוטוטוקס, עמוס פרוינד, אמר: ״אוטוטוקס מרוצה מהרחבת שיתוף הפעולה עם סיוה, SECTON 3 ו- TECTON 3 ובאמצעות שבבי

מהפכה עולמית בתחום הניטור הרפואי: השעון הרפואי של הישראלית מקבוצת מרחביה קיבל את CardiacSense חברת האמריקאי FDA אישור ה־

Cardiacsense קרדיט:

ורמת חמצן בדם. האישור הוא שלב חשוב בהתקדמות ובצמיחת החברה ויאפשר לה לממש את הסכמי ההפצה עליהם חתמה מיליון דולר. 100 הנאמדים בכ

New-Tech Magazine l 16

Made with FlippingBook - Online catalogs