New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

Motion Control, Automation & Power Solutions לפתרונות בקרה, אוטומציה, הינע והספק הכנס השנתי

תודה למבקרים הרבים שהגיעו לתערוכת Motion Control, Automation & Power Solutions בינואר, התקיימה התערוכה השנתית לבקרת הניע, פתרונות הספק, אוטומציה ורובוטיקה. 31 ב אלפים הגיעו על מנת להתעדכן במיטב הטכנולוגיות החדשות ביותר בתחומים אלו, נהנו ממגוון הרצאות רחב בנושאים מגוונים – מהתעשייה ומהאקדמיה ופגשו את מיטב היצרנים העולמיים שהופיעו בתצוגה מרשימה ביותר. התערוכהמהווהמקוםמפגשלחברותהמובילות בעולם ובישראל בענפים אלו, עםמיטב המבקרים מהתעשייה – מהנדסי פיתוח, ייצור, הנדסה, מנהלי מחלקות ופרויקטים רכש ועוד רבים. תודה לאלפים שהגיעו לתערוכה ולכנס המקצועי, תודה ללקוחות המציגים ולמרצים המקצועיים לפרטים על הכנסים והתערוכות הבאות: www.new-techevents.com

New-Tech Magazine l 22

Made with FlippingBook - Online catalogs