New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

, כדי לצמצם על אותו מצע סיליקון לזה הפסדים טפיליים. אנחנו מפתחים רכיבים חדשים שיאפשרו את השילוב הזה. במסגרת תוכנית שבבי הזיכרון הדינמי, אנחנו ממשיכים לשפר את ביצועיהם (אינדיום־ IGZO ואמינותם של התקני גליום־אבץ־חמצן), שלהם יהיה תפקיד . DRAM מזעור שבבי זיכרון מרכזי בהמשך תוכנית שבבי האחסון שלנו ממשיכה מפת הדרכים שתאפשר את להתקדם לפי המשך מזעור שבבי זיכרון ההבזק התלת־ ליישומי NAND ממדיים בטכנולוגיית אחסון. לשמירה על imec כיצד תורמת הסביבה ולמאבק במשבר האקלים? נוקטת בגישה מקיפה והוליסטית imec לקידום קיימות. אנחנו מתכננים להקטין את טביעת הרגל הפחמנית של פעילותנו , ולפי 2030 עד שנת 65% בשיעור של שעה עומדים בלוחות הזמנים להשגת איזון היעד הזה. כמו כן, אנחנו מעודדים , מטפחים תרבות של עבודה־חיים בריא בטיחות וכל פעילות המחקר שלנו נעשית לפי היעדים לפיתוח בר־קיימא של האו"ם.

מערכות נוספים. אנחנו עובדים ביחד עם (מועצה מייעצת בתחום הקיימות) SEMI על שיתוף לקחים ושיטות עבודה מומלצות, כדי לעודד את אימוצם על ידי חברות מובילות נוספות בתעשייה.

מאמצי המחקר והפיתוח שלנו עוסקים גם עידוד מעבר משק האנרגיה בפתרונות ל , כמו דלק למקורות של אנרגיה מתחדשת מימן ומערכות סולאריות. מערכות בשנה שעברה, השקנו את תוכנית וטכנולוגיות בנות קיימא לייצור מוליכים , במטרה למדוד את ) SSTS למחצה ( פליטת גזי החממה הנוצרים בתהליך הייצור של מעבדים, שבבי זיכרון ושבבי אחסון ולהקטינה. בשנה שעברה, השקנו את תוכנית מערכות וטכנולוגיות בנות קיימא לייצור מוליכים ), במטרה למדוד את פליטת SSTS למחצה ( גזי החממה הנוצרים בתהליך הייצור של מעבדים, שבבי זיכרון ושבבי אחסון ולהקטינה. מטרתנו היא לרתום את כל תעשיית המוליכים למחצה למאבק במשבר האקלים העולמי. שותפי טכנולוגיה מובילים כמו אפל, אמזון, מיקרוסופט, Tokyo ו־ ASM , ASML , Kurita , Screen כבר הצטרפו לתוכנית ואנחנו Electron מקווים להכריז בהמשך על הצטרפותם של יצרני ציוד, יצרניות שבבים ויצרני

,)Sri Samavedam( סרי סאמוונדם « imec ב־ CMOS סגן נשיא בכיר טכנולוגיות imec קרדיט צילום:

SMART FACTORY Pavilion 1, EXPO Tel Aviv 17.5.2023 | 9:30-15:00

בחסות:

Solutions You Can Trust

Save The Date 17.5.2023

ההשתתפות באירועי ניו-טק היא לעובדי תעשיית ההיי-טק והאלקטרוניקה. הכניסה ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מוקדמת ואישור החברה המארגנת

For more information and registration: www.new-techevents.com

39 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online catalogs