New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

חתמהעל הסכםמסחרי רביעי EVR Motors חברת בהודו ומקימהקו ייצור במדינה

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

ייסדה עתה חברה בת בבעלות מלאה, EVR , שתשרת את בסיס הלקוחות EVR India תייצר את EVR India המתרחב במדינה. הסליל החשמלי הייחודי שישולב במנועים החשמליים, רכיב מרכזי בטופולוגיית שנרשם כפטנט. EVR המנועים החדש של הסלילים שייוצרו ישמשו הן את תעשיית ברחבי EVR הרכב ההודית והן את לקוחות , שמוקם בימים EVR India העולם. צוות עובדים וביניהם 30 אלה באזור דלהי, ימנה מהנדסי פיתוח, אנשי ייצור, רכש ותמיכה בלקוחות שיגויסו בשנה הקרובה. החברה תספק לשותפיה חלקים קריטיים למנועים שיתאפיינו בכדאיות כלכלית וסיכון נמוך. דבר אשר יפשט את הקמת קווי הייצור שלהם ויתמוך בהפצה בהיקף נרחב. Sajal מינתה את סאג'אל קישור ( EVR . קישור, EVR India ) לתפקיד מנהל Kishore שתרם לגיבוש האסטרטגיה העסקית של החברה בהודו וליישומה, כיהן בעבר בתפקידים בכירים בחברות רכב הודיות. פיתחה טופולוגיית מנועים EVR Motors ייחודית עבורה אושרו בשנה האחרונה TS – פטנטים: סטטור טרפזואידלי 10 RFPM ) Trapezoidal Stator Radial Flux

Badve לו הסכמים שנחתמו עם החברות . כל אחד EKA Mobility ו- Group , Napino מהשותפים הללו נמצא בשלב שונה של הקמת קו ייצור של מנועים חשמליים המבוססים על הטופולוגיה הקניינית . על פי התכנון, EVR והחדשנית של יסופקו EVR המנועים החשמליים של ליצרני רכב בהודו החל מהמחצית השנייה .2023 של בעקבות ארבעת ההסכמים שנחתמו את ההיצע הטכנולוגי שלה EVR הרחיבה למנועים חשמליים למרבית סוגי הרכב. EKA ועם RSB Group ההסכמים עם לפיתוח מנועים EVR הכניסו את Mobility חשמליים עבור משאיות מסחריות קלות ) LCVs – Light Commercial Vehicles ( שיתבססו על טופולוגיית סטטור TS – RFPM ) Trapezoidal טרפזואידלי .) Stator Radial Flux Permanent Magnet הסכמים אלה, הם אבני דרך בכניסתה של לקטגוריות המכוניות המשפחתיות, EVR האוטובוסים החשמליים והרכבים המסחריים הקלים, שירחיבו את פעילותה הקיימת בשוקי כלי הרכב הדו והתלת גלגליים.

היא החברה הישראלית הראשונה EVR בתחום הרכב שמפעילה מתקן ייצור משלה בהודו. המנועים החשמליים המהפכניים של החברה, שמתאימים כיום לרוב סוגי הרכב, יסופקו ליצרני 2023 רכב החל מהמחצית השנייה של RSB Group ההסכם האחרון עם נחתם לאחר שלושה הסכמים נוספים שחתמה החברה בשנה האחרונה עם EKA ו- Badve Group , Napino החברות Mobility מפתח EVR Motors חברת הסטארט אפ תקוה, המפתחת מנועים חשמליים פורצי RSB דרך לכלי רכב, חתמה על הסכם עם המובילות Tier 1 , אחת מספקיות ה- Group נוסדה בשנת RSB בהודו לתעשיית הרכב. והיא מייצרת תתי מערכות לתעשיית 1975 1 בהודו, 11 מפעלים: 13 הרכב הגלובלית ב- במקסיקו. מוצריה משווקים 1 בארה"ב ו לחברות כמו איסוזו, דיימלר הודו, וולוו אישר, טאטא מוטורס ועוד. הוא הרביעי RSB Group ההסכם עם בשרשרת של הסכמים שעליהם חתמה החודשים האחרונים, כשקדמו 8 ב- EVR

New-Tech Magazine l 44

Made with FlippingBook - Online catalogs