New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

ADMT 4000 ). החיישן ASIL בכלי רכב ( ) ASIL - B ) D או לפי ASIL - QM יסופק לפי כדי להתאים ליישומים בין אם נדרשת להם או לא. SIL או ASIL פונקציונליות מתקדמת מסקנה למיקום TPO וחיישן ADMT 4000 החיישן בסיבובים מרובים שמיועדים להפחית באופן משמעותי את המורכבות והמאמצים הכרוכים בתכנון המערכת, מובילים בסופו של דבר לפתרונות קטנים יותר, קלים יותר ובעלות נמוכה יותר. קלות השימוש תאפשר הוספה של ADMT 4000 בחיישן פונקציונליות חדשה ומוכחת ליישומים הקיימים שלהם ופתיחת הדלת בפני יישומים חדשים רבים, על ידי אנשי תכנון בין אם יש להם יכולות תכנון בתחום המגנטי או אם אין להם. ועל ADMT 4000 לפרטים נוספים על החיישן התכנון המגנטי לייחוס, צור קשר עם אנשי שישמחו ADI צוות המכירות המקומי של לענות על שאלותיך, או בקר בכתובת . analog . com / magnetics

יישום של מותחן חגורת בטיחות. :8 איור

«

Military & Aviation Exhibition 2023 הכנס המוביל בישראל לפיתוח יכולות צבאיות, תעופתיות והגנה מפני טילים

Save The Date 20.11.2023

8:30-15:30 | 20.11.2023 | , אקספו, תל אביב 10 ביתן

ביתני תצוגה של החברות המובילות בתחום הצבאי והתעופתי, מגוון מוצרים 100 למעלה מ וטכנולוגיות חדשות בתקנים הצבאיים והתעופתיים, שני מסלולי הרצאות לתחום הצבאי ולתחום התעופתי בשילוב של הרצאות אסטרטגיות וטכנולוגיות.

בחסות:

www.new-techevents.com לפרטים נוספים:

For more information and registration: www.new-techevents.com הכניסה ללא תשלום אך נדרשת ● ההשתתפות באירועי ניו-טק היא לעובדי תעשיית ההיי-טק והאלקטרוניקה ● הרשמה מוקדמת ואישור החברה המארגנת

59 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online catalogs