New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

omputers

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Motion

IoT

Connectors & Cables

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst . +200OC עד 65OC העבודה הוא – לפרטים נוספים: Gary Evans – CEO, Powell Electronics Europe 353+ 1 553 0204 israel@powell.com www.powell.com Computers

Motion

on

Communication

אינץ' גמישים. 0.047 מתוך הבנה שהממשק בין תדר גבוה, למחבר קואקסיאלי דיאלקטרי ולמעגל המודפס הוא מציעה תמיכה טכנית Samtec מורכב, לאופטימיזציה להשקה של מעגלים ולניתוח ערוצים. אפשר לקבל גם הדמיה ובדיקה פיסיות ושירותים של אימות מדידות. מציעה Samtec מ"מ, 1.35 בנוסף על מוצרי קו מקיף של פתרונות מהמדף, שמתאימים ליישומים של גלי מיקרו ושל גלים מילימטריים ג'גה הרץ, מוצרי 110 ג'יגה הרץ ועד 18 מ- תומכים Samtec ) המדויקים של RF ת"ר ( בדור הבא של ההתפתחויות הטכנולוגיות בתקשורת אלחוטית, ביישומים לכלי רכב, , חלל אוויר, SATCOM במכ"ם, בתקשורת מערכות צבאיות, ובדיקות ומדידות. אפשר אף לקבל התאמה אישית של מוצרים, שינויים ותכנונים חדשים בנוהל מזורז. samtec. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת או צור קשר עם com/PrecisionRF .RFGroup@samtec.com לקבלת מפרטי המוצרים, עיין ב: www.samtec.com Samtec Israel Tel: 03-7526600 Email: israel@samtec.com

אטומים, קלי משקל ובעלי RED , Glenair התנגדות נמוכה, תוצרת Powell זמינים באירופה מאת Electronics בעלי משקל קל יותר, התנגדות נמוכה יותר וכדאיים יותר מבחינת עלות בהשוואה למחברים אטומים עם אטמי זכוכית – מתכת CODE RED מעתה אפשר לקבל מחברי Powel אצל Glenair אטומים מבית – ספקית מחברים מתאימים Electronics ליישומים באמינות גבוהה, לרבות כאלו המשמשים את תחומי הביטחון, חלל אוויר והתעשייה. המוצרים כדאיים מבחינת עלות וקלי משקל, הם מתאפיינים בהתנגדות NASA חשמלית נמוכה ועומדים בדרישות לגבי פליטת גזים ובדרישות תקנים לגבי טמפרטורה ועמידות באיכול (קורוזיה) לתחום חלל אוויר. (encapsulant הוא כומס ( CODE RED ותהליך יישום של איטום חדשני – – אשר מספק Glenair שהומצא על ידי איטום הרמטי ועמיד באריזות אלומיניום קלות משקל. עד עתה, השתמשו באיטום בין זכוכית ומתכת בתעשיית החלל אוויר ובתעשייה הפטרו-כימית, בשל החוזק והעמידות של החומרים לזמן ארוך. ואולם, חומרי איטום הרמטיים בהתקני זכוכית למתכת כבדים יותר בהרבה, יקרים יותר ובעלי התנגדות חשמלית גבוהה. ההרמטיים כדאיים CODE RED מחברי מבחינת עלות, מציעים איטום הרמטי מלא שהוא טוב יותר ) אלומיניום shell במעטפת ( 1X10-7 מ- במשקל בהשוואה 50% (חיסכון שמגיע עד לחלקי איטום של זכוכית למתכת) עם מגעי נחושת בציפוי זהב, והם בעלי התנגדות חשמלית נמוכה. השימוש במגעי סגסוגת נחושת בציפוי זהב משפר באופן משמעותי את הביצועים החשמליים. ההרמטיים CODE RED את מחברי אפשר לקבל בסדרת המחברים (מתכת וחומר ® GlenairSuprNine ), בסדרת D38999 Series III מרוכב סוג ובסדרת Mighty Mouse 80 המחברים . אפשר M24308 D-Sub המחברים גם לקבל גרסאות מיוחדות לא מגנטיות (אפס מגנטיות שיורית). טווח טמפרטורות

מ"מ, 1.35 מחברי ת"ר מדויקים של ג'יגה הרץ 90 לתדירות גבוהה עד אינץ' עם הפסדים נמוכים 0.47 ומכלולי יצאה לשוק עם משפחת Samtec חברת מ"מ מתוצרתה, שמתאימים 1.35 מוצרי ג'יגה 90 ליישומים של גלים מילימטריים עד מ"מ כוללת 1.35 הרץ. משפחת מוצרי מחברים להתקנה בלחיצה על מעגלים (סדרת (PRF13 ), מחברים לכבלים (סדרת 135 אינץ' של כבלים גמישים עם 0.47 ומכלולי ). מוצרי RF047–A הפסדים נמוכים (סדרת E מ"מ מתאימים במיוחד ליישומי פס 1.35 , בזכות תדירות העבודה הגבוהה IEEE לפי שלהם והדיוק החשמלי. למעגלים Samtec מ"מ של 1.35 מחברי ) הם המוצרים היחידים בתעשייה 135 (סדרת שמתאימים להתקנה אנכית בלחיצה בעזרת מ"מ. ההשקה של מוצרים אלו 1.35 ממשק ללא הלחמה מאפשרת הרכבה קלה במעגל, כדאית בעלות, וניתנת להחלפה בשטח. צימוד בהברגה מספק הדירות מעולה ויציבות מכנית גבוהה. קיימות גם אפשרויות לחיבורי .stripline ו- Microstrip מ"מ, 1.35 באמצעות מחברי כבלים של RF047–A מספקים מכלולי הכבלים בסדרת 90 ) ועד DC טווח תדירויות ממתח ישר ( .1.5:1 ) מרבי של VSWR ג'יגה הרץ ויג"ע ( 5 הם מתאפיינים גם ברדיוס כיפוף מזערי של 5 ) של insertion loss מ"מ ובהפסדי שילוב ( ג'יגה הרץ. 90 ב- dB/ft הוא סדרה של Samtec של PRF13 המוצר , מחבר תקע ישר או solder clamp מחברי מ"מ 1.35 לכבל של bulkhead jack מחבר אשר מתאימים לתקן התעשייתי של כבלי

מעתה אפשר לקבוע מיקום וגובה של מערום ביישום שמספק פתרון גמיש למערום מחברים - המיקום והגובה נקבעים באמצעות תיבות הזנה למילוי חופשי וזחלנים אם טרם נחשפת ליישום הגמיש שלנו, Flex שפותר יצירת מערום מחברים ( ), אנו ממליצים Stack Solutionator שתנסה אותו. כלי חדש זה מאפשר לך לחפש בעזרת כמה מסננים פשוטים באוסף הפתרונות הגמיש שלנו הכולל ), ולהגיע תוך stack מוצרי מערום ( פחות מדקה לפתרון מוגדר בחיבור מלא. אפשרות זו יכולה לפשט עד מאוד את תכנון היישום שלך.

New-Tech Magazine l 68

Made with FlippingBook - Online catalogs