New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

omputers

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Motion

IoT

Motion & Automation

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst נמוכה בהרבה מהחלופות הקיימות, כגון טילים. www.mtcind.com לפרטים נוספים: marketing@mtcind.com 04-9987772 Computers

Motion

on

Communication

מטס תעשיות ומחקר מובילה CAS בדיוק – יחידות היגוי מטס תעשיות ומחקר כרמיאל בע"מ נמצאת בחוד החנית של פיתוח וייצור מגוון רחב של מכלולים ותתי-מערכות אלקטרו-מכאניות, בתחומים מגוונים " , עבור MOTION CONTROL של" התעשיות הביטחוניות המובילות בארץ ,1977 ומחוצה לה. מאז הקמתה בשנת צברה החברה מומחיות טכנית ייחודית במדינת ישראל, בשיתוף פעולה הדוק עם משרד הבטחון והתעשיות הביטחוניות בישראל. ברוב התחומים בהם עוסקת מטס, היא מתפקדת כיצרן היחיד בישראל ובחלקם כיצרן מוביל בעולם. אחד התחומים המובילים והמתפתחים ביותר במטס בשנים האחרונות הינו תחום .Fin Actuation Systems יחידות ההיגוי: יחידות ההיגוי מאפשרות לשדרג מוצרים בליסטים כגון רקטות, פגזים ופצצות מרגמה ע"י הנחייה מדויקת אל המטרה. יחידות ההיגוי כוללות מערכת כנפונים המופעלים על ידי מנועים חשמלים שמבוקרים על ידיי מערכת בקרה אלקטרונית באמצעות פוטנציומטרים, או אנקודרים, שסוגרים את חוג התנועה של כל כנף בנפרד ומקושרים למערכת בקרה מרכזית שמאפשרת לנווט את הנשק באופן מדויק אל המטרה. יחידות ההיגוי של מטס מותקנות הן על פלטפורמות חדשות והן כחלק מהסבות, אשר משביחות את המלאים הרבים של פצצות המרגמה והרקטות. לאחר השיגור אל המטרה, הכנפונים של יחידת ההיגוי נפתחים והנשק מנווט בצורה מדויקת למטרה באמצעות הזזת כל אחד מהכנפונים בהתאם לפקודות המתקבלות ממערכת הבקרה המרכזית. היחידות עצמן מתוכננות ובנויות מרכיבים שמאפשרים להם עמידות בתנאי האחסון, ההפעלה והשיגור, הנדרשים בשדה הקרב, כגון הלמים חזקים ותנאי סביבה קשים. יחידות ההיגוי האינטגרציה של בפלטפורמות הקיימות, כחלק מפרויקט הדיוק, מאפשרת לשדרג מוצרים קיימים ולא מדויקים, לבעלי דיוק גבוה ובעלות

– חדש! Galil " מגבר אחד All in one מגבר -" עבור מנועי סרוו ומנועי סטפר , ארה‘‘ב, גאה להציג את Galil חברת , דרייבר אינטגרלי אשר AMP-435x7 ה יודע לעבוד הן עם מנועי סרוו והן עם מנועי סטפר. הדרייבר החדש משולב בתוך מארז הבקר ויכול להגיע יחד עם הבקרים ממשפחת בנוסף לבקרים ממשפחת יכול להגיע בתצורה של AMP-435x7 ה- מגברים, ויודע לעבוד עם 4 מגברים ושל 2 מנועי מברשות ומנועים ללא מברשות עם PWM ביט 16 קומוטציה סינוסואידלית ו microstepping בנוסף לאפשרות לעבוד ב- עם מנועי סטפר. דרייבר זה מתאים במיוחד ללקוחות אשר מעדיפים לעבוד עם סוגים שונים של מנועים באפליקציה שלהם. , אשר עובד במתחים AMP-435x7 הדרייבר , מספק זרם רציף של VDC 20-80 של עבור מנועי 16Arms וזרם שיא של 8Arms עבור מנועי Amps/Phase 6 סרוו וזרם של סטפר. הדרייברים ממוקמים בתוך המארז של הבקר ובכך חוסכים חיווט, מקום ומחיר, וכוללים הגנות כגון מתח יתר, מתח סף, זרם יתר, קצר וטמפרטורת יתר ובנוסף ערוכים לשילוב .Shunt נגד לפרטים נוספים: יונתן קליין – מהנדס אפליקציה ויישומים מדיטל קומוטק 073-2000235 , 054-5800920 Yonatan@medital.co.il דוא"ל: DMC-40x0 .DMC-41x3

- נציגות חדשה Synapticon

לחברת מדיטל

מגרמניה, אשר Synapticon חברת מייצרת מגברי סרוו דיגיטליים, השיקה קו מוצרים חדש תחת משפחת מגברי .Circulo , בשם SOMANET מוצר זה מגיע בצורה עגולה וייחודית, כאשר מרכזו של המגבר חלול. PMSM מגבר מיוחד זה תומך במנועי ופועל בטווח מתחים שבין BLDC ומנועי .65VDC ועד מתח מקסימלי של 24VDC , בעלת Circulo 700 גרסתו הפשוטה, רציף 8A אשר מספקת 72mm קוטר של פיק ואילו הגרסא המתקדמת יותר, 24A ו- 92mm , אשר קוטרה הוא Circulo 1800 - בשיא. 60A רציף ו- 24A יכולה לספק כניסות/יציאות 5 מגבר זה מגיע עם דיגיטליות לשימוש כללי בנוסף לכניסה דיגיטלית אחת ויציאה דיגיטלית אחת אשר הן ייעודיות ולא ניתנות לשינוי. בנוסף כניסות אנלוגיות, אחת 2 לזאת, ישנן עוד .0-10V - ואילו השניה + 5V Synapticon כל המגברים מתוצרת חברת , מאפשרים SOMANET תחת משפחת ה- סגירת כל חוגי הבקרה כגון זרם, מהירות ומיקום, יודעים לקבל מגוון רחב של משובים ובעלי יכולות התממשקות מגוונות. באמצעות תוכנה ייעודית ניתן להקים אפליקציה בקלות ובמהירות, לכייל את חוגי הבקרה, לכתוב תוכניות ולנתח ביצועים. לפרטים נוספים: יונתן קליין – מהנדס אפליקציה ויישומים מדיטל קומוטק 073-2000235 , 054-5800920 Yonatan@medital.co.il דוא"ל:

New-Tech Magazine l 76

Made with FlippingBook - Online catalogs