New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

omputers

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Motion

IoT

Motion & Automation

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst מציגים מסילה HaydonKerk .EGS ממונעת מדגם , ארה"ב. יצרן מוביל HaydonKerk לפתרונות הנעה מדוייקת. הכריז על אקטואטור מסילה לינארית ממונעת. הפתרון . דגם ACME מבוסס על מנוע סטפר ובורג הינו "מערכת הינע יעילה" אשר EGS מספקת פתרון אידיאלי ליישומים בהם נדרשת מהירות גבוהה ותנועה מנקודה לנקודה. בסיס המסילה מורכב מתמך וצמוד, מיסוב RGS בורגי הקיים בדגם לינארי כדורי לצורך מהירויות גבוהות יותר ומתן פתרון קשיח לתמיכת העומס, ביחס לפתרונות מתחרים. מציע פתרון פשוט, EGS בנוסף לכך, ה- ביחס לפתרונות המסורתיים 50% וקטן בכ הכוללים רצועה וגיר. הגודל הקומפקטי מתאפשר בזכות המבנה הייחודי בו הבורג הינו ציר המנוע, מה שחוסך את האתגרים הקיימים באקטואטור הכולל מכלולים רבים. מ' ללא פגיעה במהירות 1 מהלך של עד NEMA 11 ניתן לשילוב עם מנוע סטפר NEMA 17 או 42 בקוטר BLDC ניתן לשילוב עם מנוע מ"מ Computers

Motion

on

Communication

מסילה לתמיכה המאפשר תנועה לינארית ותנועה סיבובית. פתרון משולב זה הינו 50-80% קומפקטי ומאפשר חסכון של בנפח תוך שמירה על מחיר אטרקטיבי. לצורך התאמה מיטבית של הפתרון לדרישות הלקוח, קיים מגוון רחב של ,Anti Backlash רזולוציות של ברגים, אום מנועי סטפר ואנקודרים אופטיים. פתרון זה מגדיל את טווח הפתרונות שיש ל- לעוד אפליקציות תובעניות HaydonKerk יותר ובכך ממשיך לבסס את מעמדו כמוביל בתחום.

. בהתאם לדגם הנבחר conXion החדשה – ניתן להפעיל את האקטואוטרים באופן מוסנכרן או עצמאי. המוכרת, ניתן לספק CON בדומה לסדרת את האקטואטורים לפי דרישת הלקוח בפרמטרים שונים כגון מהלך, צבע, דרגת אטימות וכו'

לפרטים נוספים: דימה גרינשטיין מדיטל קומוטק

073-2000228 , 054-4923210 dima@medital.co.il דוא"ל:

לפרטים נוספים: דימה גרינשטיין מדיטל קומוטק

073-2000228 , 054-4923210 dima@medital.co.il דוא"ל:

, ארה"ב. Tolomatic חדש מחברת מגדילה את משפחת Tolomatic חברת האקטואטורים עבור שוק המזון. אקטואטור בעלי כוח דחיפה של עד RSH לינארי מדגם . דגם זה הינו אידאלי עבור יישומים 35.3kN בשוק המזון בהם נדרש כוחות גבוהים לצורך לחיצה, חיתוך, שאיבה, וכו'. האקטואטור הינו Stainless Steel בעלה מבנה היגייני ועשוי . ניתן לשלב עם האקטואטור מגוון שונה 316 של מנועים היגייניים בהתאם לצרכי הלקוח. .35.3kN כוח דחיפה מקסימלי של ברגים בטכנולוגיות שונות. Stainless גדלים שונים בעלי גוף שעשוי 3 Steel 316 .1.2m מהלכים לפי דרישה עד לאורך של .IP69 מבנה היגייני בעל אטימות בדרגת

, Powervar – Security Plus II המתקדם בעולם UPS ה- מארה"ב, אשר מספקת Powervar חברת פתרונות הגנה וייצוב מתחים השיקה מוצר לפאזה אחת, UPS חדש תחת בסדרת ה- זה Security Plus II (UPS). UPS בשם מספק שילוב עוצמתי של יכולות מובילות בתעשייה, יעילות ותכונות ידידותיות למשתמש - והכל בתוך בתא שטח אופטימלי. ועד 2kVA מתאים להספקים מ- UPS ה- , מכיל רכיבים מתקדמים המטייבים 10kVA את אספקת המתח למערכת. לפרטים נוספים: מידד פלג / מדיטל קומוטק בע"מ

רוכבים סטנדרטיים וארוכים מגוון רחב של פסיעות בורג אנקודרים סיבוביים

לפרטים נוספים: דימה גרינשטיין מדיטל קומוטק

073-2000228 , 054-4923210 dima@medital.co.il דוא"ל:

לפרטים נוספים: דימה גרינשטיין מדיטל קומוטק

073-2000211 טלפון: 054-4923317 נייד:

073-2000228 , 054-4923210 dima@medital.co.il דוא"ל:

מציגים אקטואטור HaydonKerk .Z-Theta , ארה"ב. יצרן מוביל HaydonKerk לפתרונות הנעה מדוייקת. הכריז על אקטואטור המשלב תנועה לינארית ותנועה סיבובית. הפתרון מבוסס על שני מנועי הייחודי שכולל ™ ScrewRail סטפר ובורג

New-Tech Magazine l 78

Made with FlippingBook - Online catalogs