New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Motion

IoT

Motion & Automation

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst או אינדקס, כנדרש באנקודר אנקרמנטלי. את האנקודר האבסולוטי ניתן לקבל במספר endat2.2, fanuc05 ./ ממשקים: , Yaskawa, Panasonic,Mitsubishi אפליקציות מקובלות לאנקודרים אלו הם בתחום הדפוס, גימבלים, שולחנות סובבים ובכל מיקום בו נדרשת בקרת מיקום לתנועה סיבובית מדויקת מאד. לפרטים נוספים: sales@medital.co.il כתובת מייל: 073-2000200 טלפון ראשי: Computers

Motion

Communication

תמסורת פלנטרית לסביבה קיצונית WITTENSTEIN ALPHA | והיגיינית היא תמסורת HYGENIC DESIGN פלנטרית מסדרה חדשה מבית אשר כיום נחשבת WITTENSTEIN האירופאי EHEDG ליחידה בעולם עם תקן המחמיר – חברות ענק כמו קוקה קולה ונסטלה רשומות כחברות הדורשות תקן זה התמסורת מאופיינת באטימות אופטימלית, ניתנת לניקוי בעזרת לחץ גבוה, עשוי פלדה היגיינית ייחודית עם עמידות גבוהה מאוד בפני קורוזיה, פני השטח , עם דרגת אטימות elecrtopolished , ודיוק של 100 עד 4 , יחסי הפחתה מ IP69 דקות. 15 דקות ופחות מ 10 פחות מ לפרטים נוספים: sales@medital.co.il כתובת מייל: 073-2000200 טלפון ראשי:

Reticles- קו מוצרים חדש: precision graduations The use of measuring standards, principally in the form of linear grids, is an essential component of precision graduations. These precision graduations satisfy the highest quality requirements and define both the function and the precision of the measuring device. A further focus is on the production of customer-specific RSF Elektronik graduations for particular requirements. לפרטים נוספים: sales@medital.co.il כתובת מייל: 073-2000200 טלפון ראשי: Hub-Shaft טבעת הידוק – connections הטבעות הידוק מיועדות להתקנת גלגלי שיניים על גלי הינע ולהעברת מומנטים גבוהים במיוחד. בטבעות קיים נוזל הידראלי אשר נמצא בתוך השרוול כאשר ברגי הלחיצה מתהדקים, מפעיל הנוזל לחץ שווה על המשטחים החיצוניים והפנימיים של הטבעת, וגורם לדיפורמציה בתחום האלסטי של החומר אשר מתנפך לשני הכיוונים וגורם להידוק האלמנט המורכב על הציר. הטכנולוגיה מבוססת על חוק פסקל שקובע כי לכל נקודה של גוף או נוזל אי דחיס יש לחץ השווה ללחץ בו נמצא הנוזל (בתנאי חוסר כבידה)

מגוון מחברים גמישים מסדרת RELI-A-FLEX | RELIANCE מחברים אלו מבוקשים מאוד ע"י מהנדסי הפיתוח בתחום ההינע המדויק ומתאימים לאפליקציות הדורשות קשיחות סיבובית גבוהה בין הצירים ללא הוספת עומסים נוספים לצירים. פטנט החירוץ הייחודי למחבר זה מאפשר תנועה חלקה של הצירים תוך מתן היכולת לנקודות החיבור לצירים לנוע בחופשיות אחורה וקדימה תוך שמירה על כיוון ציר הסיבוב. התוצאות הן אורך חיים גדול יותר למוצר, .zero backlash חסכון בעלויות אחזקה , עקביות מחברים אלו נבדקה במעבדות מחזורים 50,000,000 במעל ל RELIANCE ממקסימום סטייה 80% תחת מומנט קבוע ב לטרלית בין הצירים ללא כשל. מחברים אלו מיוצרים מאלומיניום מסדרת (סדרת אלומיניום נפוצה בתעשיית 7075-T6 ייצור מטוסים), עם מבחר מידות ייחודי ליצרן ממ 40 ממ – לסדרת המיקרו עד 6 זה (מ לסדרה הרגילה). מוצר זה בנוי מקשה אחת ומתאפיין באמינות גבוהה במיוחד, ואינו דורש אחזקה כלל. 80 מתאים לעבודה בטמפרטורות בין מינוס מעלות. 80 מעלות לפלוס לפרטים נוספים: sales@medital.co.il כתובת מייל: 073-2000200 טלפון ראשי:

אנקודר טבעתי אבסולוטי/

RSF אנקרמנטלי

, מקבוצת RSF היצרן האוסטרי , המיצר מגוון רחב של HEIDENHAIN אנקודרים לינאריים איכותיים, פיתח לאחרונה קו מוצרים חדש הכולל אנקודרים טבעתיים אבסולוטיים או אנקרמנטלים. הטבעות מגיעות בשני אופנים: טבעות גמישות או טבעות קשיחות. הטבעות הגמישות ניתנות הדבקה על כל משטח 360° סובב ומתאימות למדידת זוית של עד ברזולוציה גבוהה. הטבעות הקשיחות מגיעות מ"מ. עובי 330 מ"מ ועד 60 בקטרים שבין מ"מ ומאפשר הידוק הטבעת 10 הטבעת באמצעות ברגים לתוף או לציר הנמדד. הרזולוציה הקוית המתקבלת בטבעות אלו שניה 0.04 ננומטר, כ 50 גבוהה עד כדי בטבעת הגדולה. יתרונות האנקודר האבסולוטי על פני האנקרמנטלי הוא בכך שבכל מצב, האנקודר יראה בזמן אמת את המיקום המוחלט של homing האלמנט הסובב, ללא צורך גישה ל

79 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online catalogs