New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

מתבססת על חומר גלם במרקם משחתי להשגת צפיפות אחידה באופן עקבי. MoldJet טכנולוגיית תמונת כותרת: « Tritone באדיבות קרדיט:

.Tritone דוגמאות לחלקי מתכת שיוצאו במדפסות תלת הממד של « Tritone באדיבות קרדיט:

הדפסת תלת ממד ללא תומכות וללא אבקה? כאן כבר יש צורך בהסבר יותר מעמיק . בכל MoldJet "תהליך הייצור שלנו נקרא מחזור הדפסה של שכבת המוצר, אנחנו מדפיסים למעשה שכבה דקה של תבנית החלק באמצעות חומר מיוחד דמוי שעווה שפותח ומיוצר אצלנו. לאחר שמודפסת השכבה של התבנית, אנחנו ממלאים אותה ) המתכת או הקרמיקה PASTE במשחת ( תוך ניגוב עודפי חומר משפת התבנית. המשחה מכילה ריכוז גבוה מאוד של אבקת מתכת או קרמיקה ומעט חומר מקשר. כך, בתהליך מחזורי, אנחנו מדפיסים תבנית ולתוכה ממלאים את משחת המתכת. עובי 200-25 השכבות משתנה דינאמית ונע בין מיקרון. בשיטת ייצור זו אנחנו זוכים לחופש עיצובי ותיכנוני כמקובל בטכנולוגיות הדפסת תלת ממד ומייתרים את הצורך בשימוש בתמיכות. בנוסף, אנחנו יכולים להדפיס חלקים בקומות, ללא צורך בקיבוע שלהם לבסיס. כל מה שצריך הוא לשמור על בכל מחזור הדפסה של שכבת המוצר, אנחנו מדפיסים למעשה שכבה דקה של תבנית החלק באמצעות חומר מיוחד דמוי שעווה שפותח ומיוצר אצלנו. לאחר שמודפסת השכבה של התבנית, אנחנו ממלאים אותה ) המתכת או הקרמיקה תוך PASTE במשחת ( ניגוב עודפי חומר משפת התבנית. התבנית, עם החלקים שבתוכה, מומסת לאחר סיום ההדפסה באופן שאינו פוגע בחלק המודפס.

להדפסה תעשייתית של חלקי מתכת. Tritone Dominant System « Tritone באדיבות צילום:

מ"מ בין המוצרים. כך 0.5- מרווח של כ לקוחותינו מנצלים את נפח ההדפסה באופן מקסימלי". מי שמכיר את עולם הייצור בתבניות יודע שהחליצה מהתבנית מאתגרת ולא מתאימה לכל גיאומטריה של מוצר. איך אתם מצליחים לחלוץ גיאומטריות מורכבות המאפיינות חלקים המיוצרים בתלת ממד? "התשובה פשוטה – אין אצלנו חליצה. התבנית, עם החלקים שבתוכה, מומסת לאחר סיום ההדפסה באופן שאינו פוגע בחלק המודפס. לאחר מכן החלקים "הירוקים" שהודפסו עוברים סנטור בחום גבוה להשלמת תהליך הייצור."

– תעודת זהות: Tritone 2017 שנת הקמה: ■ 40 מספר עובדים: ■ מיקום: פארק תעשייה אפק, ראש העין ■ תחום פעילות: מדפסות תלת מימד תעשייתיות ■ MoldJet למתכת וקרמיקה בטכנולוגיית SU-PAD נציגות שיווק ומכירה בישראל: ■ מדפסות בשטח: בישראל, ארה"ב ואירופה ■ לסרטון על החברה והטכנולוגיה, סרקו את הקוד:

New-Tech Magazine l 36

Made with FlippingBook flipbook maker