New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

הדור הבא של מיקור חוץ בעידן הענן והבינה המלאכותית

.Kyndryl עידו ופנר, נכ"ל טכנולוגיות וחבר הנהלה ב

ה

הקלאסיים מאחר ויש מחסור מהותי HD בכוח אדם עם התמחויות רלוונטיות.

אפליקטיבית ותשתיתית יכולה גורר עלויות גבוהות. לכן, חברות מעדיפות להוציא את המשימות הללו לחברות FinOps מיקור חוץ שמחזיקות מהנדסי מוכשרים כדי שיהיו עם היד על הדופק ויבקרו את העלויות ויותר מכך, גם יבצעו אופטימיזציה. חשוב לציין כי לקוחות מסורתיים ללא ידע בניהול שירותי ענן וניהול תקציבים בענן יכולים לאבד שליטה, להיכשל בפרויקטים ואף לגרום לפגיע תקציבית קשה בחברה. סקטור ההייטק גם נמצא במצב דומה, אך התפיסה הרווחת שיש לאותם ארגונים הון אנושי מוכשר יותר, בעל הסמכות ענן רבות יותר ואף תקציבים גבוהים יותר, אך זה לא תמיד המקרה. גם הם סובלים ממחסור DevOps , במהנדסי IT בכוח אדם ב . לכן כדי להוזיל עלויות, יש AI ובמומחי לנו את היכולות לנצל את הכוח הגלובלי ושכוללים IT שלנו ולהעביר את שירותי ה גם תחזוקה של שרתי וירטואליזציה, כולל

הדור הבא של מיקור חוץ כבר כאן. המעבר לענן שינה את כללי

המשחק וחלק גדול מהמאפיינים שלווי את הדור הישן של מיקור החוץ כמו התייעלות תפעולית בעזרת העסקת עובדים טובים בעלויות מינימליות והוצאת פעילויות שאינן בתחום הליבה של החברה אל חברות קבלן כבר מזמן מיצה את עצמו כלא אפקטיבי, מכרזי מיקור חוץ לא אפשרו גמישות ושינויים במהלך החוזה, והמודלים של מיקור חוץ מהדור הישן היו לא כלכליים. מיקור החוץ מהדור החדש נוקט באסטרטגיה אחרת, ששמה דגש על , Customer ) ( Centric מכוונות הלקוח לעזור ללקוח להתייעל גם ברמה העסקית, לשפר ביצועים, מסייע גם בפעילויות הליבה של הלקוחות ומספק מעטפת פתרונות ). ישנם מספר Full IT Stack מקצה-לקצה ( רוצים Enterprise תחומים שארגוני ה וה IT להוציא החוצה כמו את שירותי ה

( Public Sector ארגונים במגזר הציבורי ( שלהם Data שמאיצים את מעבר ה לעבר ספקי הענן הציבורי שנבחרו כחלק ) ומצפים GCP ו AWS מפרויקט נימבוס ( לקבל פתרונות של מיקור חוץ דווקא כחלק מפעילויות הליבה שלהם אם זה בפיתוח אפליקציות חדשות כדי לשפר את חווית המשתמש, הגירה לענן הציבורי, לשלב יכולות של בינה מלאכותית כחלק CI / CD מהאפליקציות, לשפר תהליכי , DevOps כחלק מפעילויות של צוותי ה אבטחת מידע ואף התייעלות ברמה התקציבית של שירותי הענן (כדי לעשות יותר בעזרת פחות). דוגמא: בעת המעבר לענן, הקברניטים צריכים לנהל את תקציבי הענן באופן אחראי, לדעת כיצד לבקר את התקציב הענן וכל שינוי בארכיטקטורה ברמה

New-Tech Magazine l 52

Made with FlippingBook flipbook maker