New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Automotive

IoT

Test & Mesurement

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst של מילימטרים ספורים. לראשונה ניתן באמצעות סורק הלייזר המוטמע במערכת המדידה לבצע פעולות מדידה ובקרה שלא התאפשרו בשימוש בציוד ובחיישני לייזר נקודתיים, איזוטופים או חיישנים מבוססי רדיו. בין הדוגמאות לשימוש במערכת כוללות יישומים ThicknessCONTROL ה למדידת עובי לפחים ופלטות באמצעות מדידת גבהים, וכן מדידת פלטות "סנדוויץ" מחומרים אל-הומוגניים. מדידת העובי הינה רציפה ונעשית ללא מגע. התקנת מערכת המדידה ואינה גוזלת מקום נוסף ומותקנת בצורה כזו המאפשרת הליך מדידה לרצועות הפרופילים לפני כניסתן למכונת החיתוך. בעזרת תוכנה ייעודית, ניתן באופן וירטואלי לחתוך את הרצועה ליחידות אינדבידואליות. מדידת עובי פרופיל אפשרית ליריעות של מטרים רוחב. מידת העובי של כל 4 עד רצועה לאחר החיתוך נמדדת אינדבידואלית, המאפשרת תיעוד עובי לכל טבעת של "רול" המתכת כולו. תיעוד איכותי ורציף ממקסם רוויחים ומאפשר התאמת המוצר לפי הזמנה או לפי צרכי לקוח. בנוסף, מערכת המדידה ניתנת להתקנה לפני מכונת הגזירה, בכל הקשור לאילוצי מקום, ובכל זאת התוכנה מאפשרת לתעד ולקשר בין המדידה לפסי המתכת הנחתכים בעוביים שונים. השימוש במערכת מאפשר לבצע מדידה ובקרה על פעולת (Inline הגזירה תוך כדי תהליך הייצור ( המסתכם בסופו של דבר למיקסום רווחיות בית העסק. לפרטים נוספים: )B.Sc שלומי הירט ( מהנדס יישומים/ מכירות EMI filters Computers

Motion

Communication

אלינה טכנולוגיות בע"מ 03-5590277/8 טל': 052-8988027 נייד: Shlomo.H@elinatech.com דוא"ל: elina@inter.net.il http://www.elinatech.com אתר:

The new QuickPRO CUBE mini: High-speed, dual-surface, geometry characterization of single or in-tray optical components. The CUBE is specifically designed for factory-floor QA of polished, molded, or diamond turned optical components, including optically opaque infrared materials, wafers and metals. לפרטים נוספים: ראש אלקטרואופטיקה בע"מ 09-8627401 טלפון info@roshelop.co.il מייל

– סטנדרט חדש עבור תעשיה PMX 4.0 המהפכה הדיגיטלית שינתה את העולם. האינטרנט והטכנולוגיה המודרנית מעצבים את תעשיית הייצור בקצב מהיר. המטרה העיקרית עבור תעשיית הייצור הינה לעקוב אחר קצב הדרישה של האוכלוסייה. " הינה להתמקד 4.0 מטרת ה"תעשיה יותר בתהליכי ייצור חכמים יותר ומטודות הינה מערכת PMX עבודה זריזות יותר. ה- אלקטרונית תעשייתית המסוגלת לספק מידע אנליטי וחישובי בזמן אמת, באמצעות שימוש SMART (Self-Monitoring, בפונקציית ה- ,(Analysis & Reporting Technology דשימוש במערכת זו ניתן לבצע תהליכי ייצור חכמים ויעילים יותר. באמצעות ערוצי המדידה של המערכת ניתן לקבל מידע בזמן אמת, לנתח אותם ולהעבירם בצורה אנלוגית או דיגיטלית כמשוב למערכת האוטומציה בכדי למקסם ולהאיץ את תהליך הבקרה. מאפשרת HBK מערכת המדידה של חברת הטמעה נוחה בתוך תהליך המדידה. המערכת מאפשרת התממשקות בפרוטוקולי DC-DC converters End User

מדידת עובי "רול" מתכת בקווי

slitting lines חיתוך (גזירה) –

ה- מערכת , של חברת ThicknessCONTROL מיקרו-אפסילון משמשת לקביעת עובי של פסי מתכת (פחים) הנחתכים בקווי חיתוך. סורק לייזר של מיקרו אפסילון מבצע סידרת מדידות, כאלה שלא נתמכו עד כה בשיטות המדידה הקונבנציונליות הקיימות באלקטרוניקה של מכונת הגזירה. בדרך כלל, במכונות לחיתוך פחים, מדידת העובי מתבצעת לפני או אחרי פעולת הגזירה של המכונה. מערכת המדידה משתמשת ThicknessCONTROL ה בשני סורקי לייזר מדוייקים המבצעים מדידה של פרופיל הפחים לרמת דיוק PWM amplifiers המדידה,

חשבים, תצוגות ורכיבים לרמה צבאית

רכיבי מיקרו לרמה צבאית

Synchro-Digital converters

Precision voltage reference sources

Custom circuits

Precision thin-film network

Microwave

ייצור מקומי >

HTCC

LTCC

מעגלי מיקרו

מצעים שכבות עבות/דקות

75 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook flipbook maker