New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

Latest News חדשות מהארץ והע ו לם

מסוק בלקהוק ביצע טיסת חילוץ ואספקה לוגיסטית אוטונומית מלאה, ללא אנשי צוות במסוק

, DARPA לוקהיד מרטין-סיקורסקי ו הסוכנות הצבאית לפרויקטים מחקריים מתקדמים, הדגימו לצבא ארה”ב טיסת חילוץ ואספקה לוגיסטית אוטונומית מלאה במסוק בלקהוק, ללא אנשי צוות על סיפון המסוק. הטיסות הדגימו בצורה מלאה ביצוע משימות חילוץ והצלה, וכן נשיאת מטען פנימי וחיצוני במסוק הבלקהוק, בצורה אוטונומית מלאה, ביעילות ובבטיחות. Project הטיסות התבצעו כחלק מתרגיל של צבא ארה”ב, Convergence 2022 לאוקטובר השנה. טיסות 18 ו- 14 ,12 ב הניסוי, אשר התבצעו ביומה, אריזונה, החלו בטיסה מאוישת על המסוק על ידי צוות מלא. לאחר הנחיתה, הפעילו למצב טיסה Matrix הטייסים את מערכת אוטונומי מלא, באמצעות מחשב הטיסה. עם יציאת הטייסים מהמסוק, השלים המסוק את המשימות הבאות, כחלק מהניסוי שהוגדר מראש, במתארים שונים. הטיסות האוטונומיות ארכו במצטבר כשעתיים וחצי. בתחילה, הודגמה טיסת אספקת ציוד 400 מייל עם 83 רפואי – המסוק טס מנות דם אמיתיות ומדומות, במשקל מייל 40 ליברות. לאחר 500 כולל של מנקודת ההמראה הראשונית, הנמיך רגל 200 המסוק לתוך עמק, עד לגובה 100 מעל פני הקרקע, לטיסה במהירות קשרים. לאחר מכן, בוצעה הדגמה של אספקת מטען ופינוי פצועים – המסוק הרים ליברות התלויים 2600 משקל חיצוני של רגל, וטס 40 על גבי מתלה מטען של דקות 30 קשרים במשך 100 במהירות לעבר אזור המטרה. במהלך הטיסה, שונה נתיבו של המסוק בכדי לתרגל שינוי נתיב עקב איומים שהתקבלו בעקבות מידע מודיעיני למבצעי המשימה.

פוטנציאל גידול, המאפשרת התקנה על פלטפורמות מאוישות ותורמת להורדת עומס העבודה מצוות הטיסה והגברת האוטומציה בפלטפורמה הקיימת. התוכנית מקדמת את הגברת האוטומציה שנה, ועוסקת 50 במערכות מוסקות כבר במקביל במערכות מאוישות מרחוק. מטרת התוכנית היא תמיכה טכנולוגית מלאה וביצוע מלא של הטיסה, מההמראה עד הנחיתה, התמודדות עם מגוון תרחישים מבצעיים ותקלות שונות, ניווט, התגברות על מכשולים קרקעיים ועוד. צבא ארה”ב בוחן אפשרות שימוש רחבות למערכת ההטסה האוטונומית, . FVL כולל עבור תוכנית המסוק העתידי, Matrix “אנו מאמינים שטכנולוגיית מוכנה כעת למעבר ישירות לצבא ארה”ב, אשר מחפש להמשיך ולקדם טכנולוגית את צי המסוקים שלו, במקביל לרכש )”, ציין FVL של מסוק הקרב העתידי ( איגור צ’רפינסקי, מנהל תחום החדשנות בפרויקט מטעם לוקהיד מרטין סיקורסקי. “במקביל להגדלת הבטיחות והיעילות, מסוגלת הטכנולוגיה להגדיל את שרידות המסוק בשדות הקרב בהם פועלים המסוקים כיום, וכן על המסוקים העתידיים בהם היא תותקן, . RAIDER X וה- DEFIANT X כדוגמת ה מסוקים מאוישים ולא מאוישים יוכלו לבצע משימות יחדיו ולשמור על חיי אדם, במשימות יום או לילה, במתארים מסובכים ובתנאי מזג אוויר מגבלתיים”.

מסוק בלקהוק ביצע טיסת חילוץ ואספקה לוגיסטית אוטונומית מלאה,

ללא אנשי צוות במסוק. קרדיט: לוקהיד מרטין

סיקורסקי הדגימה כיצד מפעיל קרקעי של המסוק, באמצעות טאבלט ומכשיר קשר מאובטח, שולט בצורה מלאה במסוק ומשנה את משימתו, פורק את המטען ונוחת לחלץ פצועים מאזור קרוב. עם השלמת אבטחת הפצוע במסוק, ניתנה ההוראה להמריא חזרה. בתוך לניטור רפואי BADOK המסוק, מכשיר אשר הותקן במערכות הקשר של המסוק, שידר לצוות המפעילים את המדדים הרפואיים החיוניים לצוות הרפואה הקרקעי שהמתין בנקודת המטרה. הטיסות הלא מאוישות במסוק ALIAS הבלקהוק הן חלק מתוכנית ( Aircrew Labor In - Cockpit Automation ). מסוק הבלקהוק הותקן עם System Sikorsky מערכת ההטסה האוטונומית שנמצאת בבסיסה של ™ MATRIX ומהווה פריצת דרך ALIAS תוכנית ה לאפשרויות ביצוע משימות מוסקות מכל הסוגים בתנאי מזג אוויר מגבלתיים או באזורים עם חסימות באמצעות הקשר. באמצעות הדגמת היכולות, יוכלו מפקדי המשימה להחליט בעתיד אילו משימות דורשות אנשי צוות באיוש מלא, חלקי או לא מאויש, על גבי אותה פלטפורמה, באמצעות לחיצת כפתור. היא ארכיטקטורה גמישה ובעלת ALIAS

New-Tech Military Magazine l 14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online