New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

אחרי המיקום המדוייק של הלווין, היא יכולה לחשב את המרחק אליו. בצירוף אלפי לווינים מטרים". 30 כאלה ניתן להגיע לדיוק ניווט של עד תשתף פעולה SPACE X האפריז טוען כי אם עם הפנטגון ותשתף בזמן אמיתי את המיקום המדוייק של כל לווין, ניתן יהיה להגיע לדיוק של עד פחות ממטר, נתון הכרחי לשימושים צבאיים, כל שכן כשמדובר בחימושים מתפוצצים. היכולות הללו לא נעלמו מעיניהם של הסינים. קבוצת מדענים סיניים פירסמה לאחרונה

נייר עמדה שקרא לצבא הסיני להיערך לאיום הזה ואפילו לפתח נשק נגד רשת הלווינים הזו. מדאיגה STARLINK הפריסה הרחבה של לוויני מאד את בייג'ין. לאחרונה התלוננה סוכנות החלל של סין בפני ארצות הברית על הצפיפות הרבה שיוצרים הלווינים הללו. באחד המקרים סיכן את STARLINK לטענת הסינים, לווין של תחנת החלל הסינית והיא נאלצה לבצע תמרון חירום כדי למנוע התנגשות.

שיגור לווייני תמונת כותרת: « FALCON 9, על גבי טיל STARLINK 24.10.22 SPACE X צילומים: . כיום 1960 ב BELL שפותחה במעבדות משתשמים בטכנולוגיה הזו לקידוד רשתות . G 5 ו WIFI ההצלחה של החוקרים הייתה לא בפריצת אלא ביכולת לקלוט STARLINK הקוד של בתחנת קרקע שלהם את האותות מהלווינים באופן רציף ובכך לסנכרן את המיקום שלהם בכל פעם מחדש. ניתוח מהיר של רצפי הקרן הצביעו על מיקום הלווין בשמיים והגובה שבו הוא נמצא מעל כדור הארץ. " לא פרצנו לתשדורות עצמן ולא פיצחנו את הקוד אלא קלטו רצפים של תשדורות" אומר האמפריז. "כל קבוצה של ארבעה רצפים כאלה הגיע באלפית השנייה, וזה מאפשר לנו לאתר מיקום מדוייק. לצורך כך אנחנו עורכים השוואה SPACE עם האינפורמציה הגלוייה שמפרסת על המיקום של הלווינים שלה, כדי למנוע X התנגשויות. אם תחנת הקרקע יודעת לעקוב

משנה מציאות STARLINK אחד ממקורות המידע העיקריים על הנעשה במלחמה באוקראיינה הן הרשתות החברתיות. הרוסים תקפו בימים הראשונים ללחימה את מערך התקשורת האוקראיני והשמידו אותו כמעט לחלוטין. מי שנחלץ לטובת קייב היה אילון מאסק והן מאפשרות כיום קשר STARLINK שהזרים לאוקראיינה אלפי צלחות לווין של רציף עם המערב. בנוסף שלחו גורמי ממשל אמריקניים כמה מאות צלחות לאיראן שנמצאת בתקופה האחרונה תחת מיסוך תקשורתי כבד מצד השלטונות בטהרן. בהקשר האוקראיני מנהל מאסק מאבק מול ממשלת ארצות הברית לגבי מימון מיליון דולר בחודש. מאסק איים כי יפסיק לממן את זה 20 הפרויקט שעומד על כ מכספי החברה, אבל כעבור כמה ימים שינה את דעתו וכתב בחשבון הטוויטר שלו: מפסידה כסף וחברות אחרות שנהנות מכספי מיסים STARLINK "לעזאזל, למרות ש אמריקניים מרויחות מיליארדים, אמשיך לממן את האינטנרט הלוויני לאוקראיינה".

משלוח של צלחות תמונה: « לאוקראיינה STARLINK Mykhailo Fedorov/Twitter צילום:

STARLINK צלחת קליטה ביתית של תמונה:

«

IKIDO is an adaptive real-time bill of materials optimization platform

that improves component selection, identifies those at risk, and offers you the best alternatives and sources down to the last transistor -- from the first day of design and throughout the product life cycle.

For more information: Guy Eron

guy@ikido.tech

054-7715231

31 l New-Tech Military Magazine

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online