New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

לוויין הלקסי של אסטרוסקייל תמונת כותרת: « Astroscale קרדיט:

השקת מעבדת האופטיקה: מימין - אבי ברגר, תת אלוף במילואים, « ראש תוכנית החלל במפאת משהב"ט, אריה הלזבנד, מנכ״ל אסטרוסקייל ישראל, אמיר גבר, סמנכ"ל תוכניות אסטרוסקייל ישראל, רון לופז, נשיא ומנהל אסטרוסקייל ארה״ב דויטה דהן צילום:

רון לופז, נשיא ומנהל אסטרוסקייל ארה״ב ואריה הלזבנד,

« מנכ״ל אסטרוסקייל ישראל דויטה דהן צילום:

), שמאפשרת להאריך את חייהם של LEXI ( GEO )גיאוסינכרוניים (לווייני GEO לווייני ( הנמצאים במסלול גיאוסינכרוני בגובה ק״מ מעל קו המשווה של כדור הארץ) 35,786 במחיר סביר בעודם במסלול במקום לבזבז מאות מיליוני דולרים להחלפתם. המעבדה הרובוטית לראיה ממוחשבת תאפשר למהנדסים בחברה נגישות גבוהה לסביבת בדיקות מתקדמת המדמה כיצד יראו הלווינים של לקוחות בתנאי חלל, ובכך תייעל את הליך הפיתוח ובדיקת האלגוריתמים. הן המעבדה החדשה והן מתקן החדר הנקי לייצור של מערכות חלל, מהווים קפיצת מדרגה נוספת בתעשיית החלל הפרטית/

מסחרית בישראל, כשהמשמעות היא שמהיום ניתן למעשה לתכנן ולבנות במתקני החברה מנגנונים ומערכות המיועדים לשימוש בחלל. מעבר להפגנת היכולת הטכנולוגית והשימוש שייעשה במוצרים שפותחו ויוצרו בישראל בלווייני ניקוי החלל מהדור הבא, אסטרוסקייל אף תאפשר גם לחברות חלל אחרות גישה למתקנים שלה ושימוש בהם לטובת פיתוח של התעשייה הישראלית כולה. קצת הסברים: GNC ) Guidance פיתוח אלגוריתמים ל- , ), ייעודיים למשימות Navigation & Control RPO ) Rendezvous & Proximity

אסטרוסקייל היא חברה בינלאומית הפעילה .2013 בתחום הקיימות בחלל מאז שנת החברה פעילה בשלושת המישורים, ומובילה On - פיתוחים טכנולוגיים ושירות במסלול ( ) כדי לתת מענה לבעיה Orbit Servicing , OOS של פסולת בחלל: GNC ו- RPO טכנולוגיות בימים האחרונים חנכה חברת אסטרוסקייל, מובילת השוק בשירות לוויינים וקיימות מסלולית ארוכת טווח חנכה בתל אביב מעבדה חדשה הכוללת חדר נקי לתכנון מכני, ייצור והרכבה של מערכות חלל ). במקביל חנכה החברה גם ISO 7 תקניות ( מעבדה רובוטית לראיה ממוחשבת שתשמש לפיתוח ובדיקה של אלגוריתמים למשימות שמטרתן איתור אובייקטים והצמדות אליהם בחלל. התוצרים הסופיים של שני המתקנים החדשים ישולבו בלווייני השירות של אסטרוסקייל, המתוכננים להאריך חיים של לוויני תקשורת. איוש המעבדות החדשות קורה במקביל לחנוכתו של משרד חדש בתל אביב וגידול של עשרות אחוזים במצבת כח 40- האדם של החברה, העומדת כיום על כ עובדים. החדר הנקי החדש משלים את התכנית והיכולת של החברה לתכנן, לפתח ולייצר מנגנונים לשימושים בחלל. כשהחברה מתכוונת לייצר כאן בתל אביב שני מנגנונים בעלי חשיבות רבה המיועדים לשימוש בתוכנית לווייני השירות של אסטרוסקייל

מעבדה רובוטית לראיה ממוחשבת

«

Astroscale קרדיט:

33 l New-Tech Military Magazine

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online