ניו-טק מגזין | נובמבר 2017

PACKAGING מוסף מיוחד

מזעור נפח ומשקל – אלקטרומכניקה

Tirosh Engineering , איתמר תירוש

ר

בתוכנת התיב"מ. 3d אשר ניתן לתרגם ל- בדרך כלל לאחר כמה חזרות, מגיעים ליציבות תכנונית. הכרטיס מוטמע חזרה בהרכבה הכללית ונבדקים יתר ההיבטים התכנוניים. השימוש הגובר ברכיבי . פינוי חום - 3 , מציב אתגרים Soc - System on a Chip בפינוי החום מכיוון שאפשר לומר שהרכיב איננו מבצע עבודה וההספק החשמלי ברובו הופך לחום. נתון ההספק תלוי בפרמטרים: Transceiver , device static core dynamics , ,. על מנת לקבל את נתון ההספק I / O " ואת טמפרטורת הצומת Thermal power " " יש לעבוד Junction Temperature " - עם מחשבון מתאים של השבב המוגדר ולהניח הנחות לפי אופן הביצועים החזויים מהמערכת - על מנת לקבל נתונים אשר קרובים לנקודת העבודה. עם הנתונים האלו נוכל לבצע תכנון תרמי מדויק אשר מתאים לביצועים של המערכת ותנאי הסביבה. יש TIM Thermal Interface לבחור בקפידה הגדול heat sink מכיוון שגם ה- Materials ביותר לא יוכל לקרר ביעילות ללא מגע פיזי

תהליך הפיתוח ,שלב הגדרת הדרישות הוא חלקחשוב וישלנתחכל דרישהעלמנתלהשיג מינימום אופציות מעבר לפונקציונליות הדרושה, התמקדות בדרישות ההכרחיות, מינימום יתירות, עבודת הגדרה מדוקדקת של המוצר ותנאי השירות. בשביל להשיג את המטרה לפעמים צריך לאמץ את האמרה המפורסמת של סטיב ג'ובס: ." Focusing is about Saying No " הכלים . שילוב מוחות במשולש החומרה - 2 התכנוניים העומדים לרשות המהנדסים מאפשרים שליטה מלאה ברכיבי המערכת, אך אופן העבודה היום מצריך שילוב מוחות וסינרגיה במשולש - חומרה, מכניקה ועריכת המעגלים. בדרך כלל את התהליך פותח מהנדס המכניקה ביצירת גיאומטריית הכרטיס הראשונית לאור אילוצי המערכת והשטח הדרוש ומיקום הקונקטורים שהוגדרו. לאחר מכן, הכרטיס נשלח למהנדס האלקטרוניקה אשר מתכנן את הכרטיס ומנפיק לעורך את הקבצים הדרושים לעריכה. בסיום העריכה, עורך המעגלים שולח בחזרה את הכרטיס בפורמט

וב המוצרים כיום מהתעשיות השונות, מכילים בקרבם רכיבים

אלקטרוניים כמו כרטיסים, חיישנים מחברים, בקרים, מאווררים, מנועים, ספקים ועוד, בשילוב עם החלקים המכניים המבניים. מכלול המרכיבים מזווד למעטפת אשר חותמת את הגיאומטריה החיצונית של המוצר. בימינו המגמה היא מזעור הנפח והמשקל בתכנון של מוצר חדש. לא מעט מאמצים מושקעים על מנת להגיע למוצרים קטנים וקלים שלעיתים דרישות הנפח והמשקל מוכתבות מראש. מזעור נפח ומשקל מביא לחסכון באנרגיה בתנאי השירות של המוצר. לדוגמה מזל"ט עם משקל עצמי נמוך יותר יכול לשהות באוויר זמן רב יותר .אמצעי תצפית לטווח ארוך שבעבר היה נישא על גבי רכב יכול להפוך להיות אמצעי טקטי שניתן לשאת על הגב ועוד שלל דוגמאות ממגוון תעשיות. אז איך לוקחים מוצר קיים ומצליחים להקטין את נפחו ואת משקלו ואף לשפר את ביצועיו ? עוד לפני שמתחילים את . התמקדות - 1

New-Tech Magazine l 38

Made with FlippingBook - Online catalogs