ניו-טק מגזין | נובמבר 2023 | המהדורה הדיגיטלית

2024

2024

במאי 28-29, אקספו תל אביב

כולם נפגשים 28-29.5.2024

בחסות:

לפרטים נוספים והרשמה: info@new-techmagazine.com ,09-7882288 : טל

www.new-techevents.com

Made with FlippingBook Online newsletter creator