ניו-טק מגזין | נובמבר 2023 | המהדורה הדיגיטלית

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ » בשלוש גזרות שונות: 8 נמצאת בצו NETSIGHT ONE בימים אלה חברת בצה”ל – אחד הבעלים וחלק מהעובדים מגוייסים למילואים 8 צו ˆ התנדבותי – עמותה שהחברה מפעילה – “ניצוץ בראשית” מגייסת תרומות 8 צו ˆ אלף שקלים לטובת ציוד וביגוד ללוחמים. 150 שנכון להיום מסתכמות במעל עבור הלקוחות – המלחמה תופסת אותם בסוף שנה,זמן קריטי להסדרה 8 צו ˆ .) NCNR ומכירת המלאים העודפים ומלאי שהוזמן ולא ניתן להחזר ( : NETSIGHT ONE מהפכה בניהול מלאי עודף, NCNR מלאי “מת” ו

התשובה החכמה: NETSIGHT ONE

צפתה את משבר NETSIGHT ONE חברת הפוסט קורונה ובנתה אסטרטגיה ייחודית כמענה מתקדם וחדשני לבעיות בניהול המלאי ושרשרת האספקה. החברה פיתחה תוכנה מתקדמת המאפשרת לניהול מקצה לקצה של כלל התהליכים בשרשרת האספקה. התוכנה אוספת מידע ממגוון רחב של מקורות בעולם הרכיבים האלקטרונים, כגון מפיצים מורשים, פלטפורמות, כתבות בעיתונות וכדומה ובעזרת ממפה NETSIGHT ONE מתקדמות, AI מערכות ברמת רכיב וממליצה אם לגרוט או למכור. במידה וממליצה על תהליך המכירה, החברה יכולה להעריך את המחירים האופטימליים, ולהוריד החלטות נבנות ממידע זה. בתאם למידע מאתרת את הלקוח NETSIGHT ONE זה חברת הפוטנציאלי ומשלימה את תהליך המכירה

מו בתקופת הקורונה, גם עכשיו, בעת כ מלחמה, נמצא שוק הרכיבים במצבי קיצון של הצטידות מצד אחד ומצד השני נסיון למקסם את הרווחים ממלאים קיימים ולחסכון בעלויות. תעשיית הרכיבים האלקטרונים ידעה עליות וירידות כאשר המשבר האחרון טרם קורונה והוביל לזמני ההמתנה 2018 התרחש במהלך עמדו על שבועות בודדים בממוצע. משבר הקורונה הגיע כמטאור ששינה את כל כללי המשחק בעולמות המלאי ושרשרת האספקה. במהלך הקורונה, לאור הסגרים השונים ברחבי העולם, חברות יצרניות כמו שאר העולם נכנסו לעולם האי הוודאות במנעד רחב של תחומים כאשר אחד הסוגיות הייתה במצב של מלאי לא מוגדר, עקב עצירת קווי הייצור של יצרניות

הרכיבים עד כדי עצירת הפעילות העסקית. בפועל הסגרים וההגבלות החוקיות השונות יצרו מצב בלתי ידוע ובלתי יציב, שהחברות נדרשו לנהל מלאי בתנאים מעורפלים תוך רצון לשמור על האיכות מוצריהן משבר הקורונה הוביל לעליות דרסטיות בעלויות הרכיבים, זמן אספקה ארוכים ) לאגור OEM שחייבו את החברות היצרניות ( וכן להכניס הזמנות ארוכות טווח שחלקן NCNR ) No cancellation No הניכר היה ). כאשר איכות הרכיבים לא תמיד היה return ידוע. כאפקט המטוטלת, תקופת הפוסט קורונה הובילה לאתגרים חדשים ומשבר זה הוביל למציאת פתרונות חדשים וחדשניים על ידי NETSIGHT ONE חברת

יתרונות ופתרונות של :NETSIGHT ONE

NETSIGHT ONE חברת – A TO Z . מענה 1 CORE מאפשרת לחברות היצרניות להתמקד ה שלהם ע”י מענה מקצה לקצה. BUSIBESS

New-Tech Magazine l 24

Made with FlippingBook Online newsletter creator