ניו-טק מגזין | נובמבר 2023 | המהדורה הדיגיטלית

Cables for industrial vision & communication

Servo motors & Drivers

HMI & SCADA

Linear Motors

Stepper motors & drivers

Industrial Robots

Motion controllers & PLC

Planetary Gearbox

Dc Brush & Brushless Motors & Drivers

Motion Controller & PLC programing

C:100 M:56 Y:9 K:0 C:100 M:0 Y:40 K:0

03-9288880 פקס: | 03-9288888 טל': | 052-4732030 נייד: | , קרית אריה, פתח תקוה 32 , עמל מכטרוניקס בע"מ www.mechatronics.co.il office@mechatronics.co.il

מקסון ישראל www.maxongroup.com | david.cohen@maxongroup.com | 074-7490888 טל. | 3079870 קיסריה 3094 אזור תעשיה תד 6 לשם

Made with FlippingBook Online newsletter creator