ניו-טק מגזין | נובמבר 2023 | המהדורה הדיגיטלית

המחוברים לרשת ואוספות ומאחסנות יותר דאטה בענן, עברייני סייבר ימשיכו ליהנות מהמרחב הדיגיטלי הגדל ומווקטורי תקיפה חדשים. סיכום בעולם אבטחת המידע, דבר אחד בטוח: עוד פריצות יתרחשו, והמחירים יוסיפו להאמיר. אחרי הכול, אנחנו עדים לחידושים חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים אשר משנים את החיים כפי שהכרנו אותם ומטשטשים עוד את הגבול שבין הפיזי לדיגיטלי. זיהוי של צרכים טכנולוגיים עתידיים, תוך הגנה על תשתיות ונכסים קיימים למזעור סיכונים וניצול הזדמנויות חדשות – זוהי מלאכה מורכבת וקשה. כל גישה שתינקט ביחס לאבטחת המידע חייבת להיות תואמת ליעדים העסקיים של הארגון, אבל הרמוניה שכזו סוטה לא פעם ממסלולה בשל כוחות חיצוניים. שיבושי השוק, המתודלקים על ידי שינויים טכנולוגיים, רגולציות גלובליות מורכבות, מתחים גיאופוליטיים ואי ודאות כלכלית, יעמידו במבחן את גישותיהם של הארגונים ביחס לסיכוני הסייבר וההתמודדות עימם. 2024 אנו מאמינים כי התחזיות שלנו ל יתרמו לגל הבא של הטרנספורמציה העסקית, , למידת מכונה וחידושים AI המשלבת דיגיטליים נוספים לטובת יעילות רבה יותר וחוויית לקוח מעולה. לאור מה שמוטל על הכף, גם גישתם של העסקים לאבטחת המידע חייבת לעלות מדרגה – מגמה שבהחלט באה לידי ביטוי בשטח וצפויה להימשך גם בשנה הבאה.

תחזית חמישית: היבטים גיאופוליטיים ואחרים ירחיבו את מניעי התוקפים אל מעבר לפן הפיננסי, מה שיוביל למאגר הולך וגדל של מטרות, וקטורי תקיפה וטקטיקות פעולה. בשנה החולפת, סוגיות גיאופוליטיות ועימותים חברתיים הזינו את מניעיהם של עברייני הסייבר בדרכים חדשות. את המוניטין הם מבקשים כעת לצבור דרך זריעת כאוס בקרב מוסדות, ממשלות ושגרת צפויות להתקיים ברחבי העולם 2024 חיינו. ב- מערכות בחירות ארציות, עם מנהיגים 40 פוליטיים המתחרים על השלטון. בהתחשב בעובדה שהבוחרים באותן מדינות מהווים 42% מאוכלוסיית העולם ואחראים ל- 41% מהתוצר הגלובלי – ההזדמנות הפוטנציאלית לשיבוש תהליכים ברורה ומפתה. השחקנים הזדוניים ישאפו תמיד לרווח כספי (תוך הסבת חורבן פיננסי לפרטים ולתאגידים). יחד עם זאת, אנו צופים כי נראה עלייה בתקיפות של ישויות 2024 בשנת אשר נחשבו למטרות משניות לעומת היעדים המשתלמים היותר. בתי ספר, בתי חולים, שירותים לציבור ושירותים חיוניים נוספים יהיו חלק מהמשחק, כאשר גורמים עוינים חותרים להשיג כוח והשפעה ולזרוע כאוס כללי בעולם. כדי לעמוד בקצב של שדה המוקשים הצומח ועתיר ההזדמנויות הזה ולהזין את המניעים 2024 ההולכים ומתרבים, אנו מאמינים כי ב עברייני הסייבר יציעו את הידע והמומחיות שלהם להשכרה באופן מוגבר. בפרט צפויה עלייה בפופולריות של הצעות לכופרה ), נוזקה כשירות as - a - service כשירות ( כשירות, המכוונות כלפי DDos ומתקפת גורמים פרטיים, עסקים ותשתיות חיוניות. דרך רכישת שירותים, תשתיות או כלים מתוקפים מתוחכמים, גורמים זדוניים יכולים לבצע מיקור חוץ של העבודה הנדרשת בדרך לתקיפת סייבר מוצלחת במינימום מאמץ. בתוך כך, מסגרות של שיתופי פעולה ימשיכו לצמוח, כאשר קבוצות חזקות של תוקפי סייבר מעניקות "זיכיון" לטכנולוגיית הכופרה שלהן לרשתות מיומנות פחות – מה שיהפוך את עסקי הסחיטה לנגישים ורווחיים עבור גורמים רבים יותר. בתקופה שבה חברות מרחיבות את תהליכי ומכשירים IoT הדיגיטציה, נשענות יותר על

Save The Date 28.5.2024

Embedded Solutions Systems & IoT Conference

Pavilion 1, EXPO, Tel Aviv 28.5.2024, 09:30-15:00

בחסות:

For more information and registration: www.new-techevents.com והאלקטרוניקה. הכניסה ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מוקדמת ואישור החברה המארגנת ההשתתפות באירועי ניו-טק היא לעובדי תעשיית ההיי-טק

Cybersixgill שרון וגנר, מנכ"ל

« באדיבות סייברסיקסגיל קרדיט:

43 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook Online newsletter creator