ניו-טק מגזין | נובמבר 2023 | המהדורה הדיגיטלית

יכול לעזור בגילוי ML ו- AI באלגוריתמים של איומים במהירות. נראות מיידית ניטור תעבורת רשת בזמן אמת: לפעילות הרשת, מה שמאפשר זיהוי מהיר של התנהגות חריגה או זדונית. זה מאפשר לארגונים להגיב לאיומים בזמן, תוך הפחתת הסיכון לפרצות נתונים וסיכון למערכת. שיתוף פעולה עם שירותים מקצועיים יכול לספק מומחיות בתחומי מודיעין של איומים באמצעות ניהול וזיהוי איומים, תגובה לאירועים ופעולות אבטחה. EDR , XDR כלים אלה (וכלים נוספים כ אשר תפקידם SOC וכדומה) משמשים צוותי ובכך לזהות איומים IT 24/7 לנטר את סביבת ה ככל הקרוב לזמן אמת ולפעול בהתאם. ארגונים גם חייבים להיות בעלי יכולות חוסן, ולעתים קרובות לבדוק אותן כדי לדעת להתאושש ממתקפת סייבר. התאוששות יעילה, דורשת תוכנית תגובה מוגדרת היטב לאירוע. יש לקבוע :) IRR ( תוכנית תגובה והתאוששות פרוטוקול תגובה לאירועים, מתאר תפקידים, אחריות ופעילויות במקרה של התקפה. תוכנית מתורגלת, יוצרת תקשורת טובה ותיאום IRR לגלות חוסן: להתאושש מהתקפה

בין צוותים פנימיים, שירותים ושותפים SLA מקצועיים, כמו גם עזרה בעמידה ב- של זמן פעולה עסקי. הכנת תכנית תגובה ברורה ומוגדרת מראש יכולה לחסוך זמן יקר בעת ניהול משבר סייבר וחייבת לכלול בעלי . PR תפקידים טכנולוגיים וגם הנהלה בכירה ו גיבויים קבועים של נתונים הגנה על נתונים: ומערכות קריטיות, בידוד ו/או פתרונות אחסון מאובטחים מחוץ לאתר והצפנת נתונים יכולים להבטיח התאוששות מהירה של הנתונים. חשיבות ההגנה על הנתונים קריטית כדי שבמקרה של הצפנה, הארגון יידע שיש לו עותק תקין של המידע שלא הוצפן. לשם כך לא retention מספיק נעילת המידע כנגד מחיקות ( ) או הצפנתו אלא נדרש פתרון אשר יאפשר lock לבודד את המידע הקריטי החשוב ביותר לארגון בכספת מאובטחת מנותקת מהעולם. בו המידע הקריטי Dark site כספת כזו תספק נשמר, וכך גם אם תוקף חדר לארגון והצפין את כל המידע, הכספת לא תפגע ותבטיח לארגון שרידות ביום שאחרי.

בנוסף, ארגונים צריכים לבצע הערכות פגיעות יסודיות ובדיקות חדירה כדי לזהות ולטפל בחולשות אפשריות. טכנולוגיות מתקדמות AI לזיהוי איומים כוללות אלגוריתמים של אשר חיוניים לתגובות יזומות ובזמן ML ו - לאיומים המתפתחים. זיהוי ותגובה לאיומי סייבר כדי לשמור על יכולות אבטחה חזקות, זיהוי ותגובה לאיומים הוא קריטי. ארגונים צריכים לדעת להשתמש בטכנולוגיות ובמתודולוגיות מתקדמות לזיהוי איומים ולהגיב על איומים מערכת :) IDS מערכות זיהוי ומניעת חדירות ( זו מספקות ניטור והתראה בזמן אמת עבור פעילויות חשודות שעלולות להצביע על פרצת אבטחה או גישה לא מורשית. על ידי זיהוי מאפשר IDS חריגות אלה בשלב מוקדם, לארגונים לנקוט בפעולה מיידית, תוך מזעור נזק פוטנציאלי ושיפור מערך האבטחה הכולל שלהם. זיהוי דפוסים חריגים החורגים איתור חריגות: מהנורמות הקבועות, איתות פעילות זדונית פוטנציאלית. תפיסה מהירה של חריגות אלה יכולה למנוע פרצות מידע, גישה לא מורשית ואיומי אבטחה אחרים. השימוש ידועים וכאלו שלא. הן כוללות בין היתר:

ארגונים נדרשים לפעול על פי אסטרטגיית אבטחה שמתייחסת לשלושה תחומים

מרכזיים: הקטנת משטח ההתקפה, איתור ותגובה לאיומי סייבר ויצירה של יכולת התאוששות מהירה ממתקפות.

אבי שוורץ, מנהל מכירות לתחום « DELL הסייבר והגנה על המידע, ישראל. Technologies פרטי קרדיט:

45 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook Online newsletter creator