ניו-טק מגזין | נובמבר 2023 | המהדורה הדיגיטלית

בחינת מחוללי אותות בפיתוח מכ"ם

ותורגם ע"י עדי פלג מנכ"ל Active Technologies של חברת Engineering Manager נכתב ע"י » .MTI Summit Electronics

שימוש קל בממשק הגרפי ומסך המגע. פתרון זה מאפשר חיסכון גדול בזמן הפיתוח מערכת הפולסים ומיקוד מאמצים בתכנון המכ"ם .) 2 ומטרות הבדיקה (איור מכ"ם משני מכ"ם משני הוא סוג מיוחד של מכ"ם שמשמש ועובד בשילוב עם Air Traffic Control בעיקר ב המשיב של המטוס. הוא מתחקר את המשיב תוך שימוש בפולס מקודד וממתין לתגובה; תוך הסתמכות על הקוד המשודר ממנו ניתן להפיק את מס' הזיהוי, גובה, וכו'.

המרחק מהמטרה נקבע באמצעות חישוב הזמן שחלף מרגע שידור האות ועד לקבלת ההד. ארכיטקטורה זו מוגבלת בגלל יחסי הגומלין בין הטווח המירבי והרזולוציה כך שפולס רחב יותר יגדיל את ההספק הממוצע של האות המשודר ולכן את הטווח המירבי אך יקטין את הרזולוציה. מסיבה זו סוג זה Air Traffic של מכ"ם מתאים לאפליקציות של ו מזג אוויר (במיוחד משקעים). Control

מכ"ם פולסים בסיסי המאמר הוא אודות שימוש במחולל באפליקציות מכ"ם. PG-1000 אותות כ"ם בסיסי מייצר ומשדר אות מ ש"מאיר" את המטרה וקולט בחזרה את ההד שלה. ניתן להבחין בין סוגי מכ"ם שונים על פי סוגי האיפנון (דיגיטלי או אנלוגי) וחוסר ההמשכיות של האות. המכ"ם הפשוט ביותר הוא מכ"ם פולסים. הוא לא משתמש באפנון מכל סוג שהוא, רק משדר את האות למשך זמן קצר ומקבל בחזרה מו המטרה את ההד שיוצר על ידי המטרה.

תהליך תחקור הקוד מאד פשוט, הוא מבוצע ) במשך P 1, P 2, P 3 פולסים ( 3 באמצעות ) P 3 ו P 1 . הפולס הראשון והשלישי ( ns 800 משודרים באמצעות אנטנה כיוונית כדי להגדיר את הקוד דרך המרחק ביניהם. הפולס ) משודר לכל הכיוונים באמצעות P 2 השני ( מהפולס µsec 2 של delay אנטנת אומני עם ); פולס זה נחוץ כי אונות המשנה P 1 הראשון (

במהלך פיתוח מערכות מכ"ם נהוג להשתמש במחולל אותות שמספק את הפולסים לשרשרת האיפנון על מנת לבדוק את התנהגות המקלט תוך שינוי במשך הפולס. של חברת Pulse Rider PG -1000 מכשיר מאפשר ייצור פולסים Active Technologies בעלי רוחב, קצב חזרה ועוצמה משתנים תוך

דיאגרמה של מכ"ם בסיסי :1 איור

«

New-Tech Magazine l 50

Made with FlippingBook Online newsletter creator