ניו-טק מגזין | נובמבר 2023 | המהדורה הדיגיטלית

שנפלטות מהאנטנה הכיוונית עלולים "לפגוע" במשיבים אחרים ולגרום לתגובה לא רצויה והפרעה. המשיב מודד את עוצמת האות והוא מבצעה אבחנה P 3 ו P 1 המתקבל במשך האם הושג באמצעות האנטנה הראשית או המשנית ומגיב אם הושג באמצעות הראשית.

2 איור

«

מאפשר ייצור Pulse Rider PG -1000 ה , עם משך פולס P 3 ו P 1 של שני הפולסים, ומרחק שמוגדרים ע"י המשתמש, בוא מציע . ריבוי הערוצים psec 10 רזולוציית זמן של 2 µsec של delay עם P 2 מאפשר לספק את מבטיח סינכרון ps 25 מתחת ל P 1. Jitter מ .) 3 מושלם בין הערוצים (איור הדמיית ריבוי מטרות Pulse / Delay באמצעות Generator במערכת מכ"ם בסיסית מודול העיבוד מודד את זמן ההגעה של אות לצורך חישוב המרחק מן המטרה; הוא מחלץ את המרחק תוך שימוש במשוואה הבאה: Distance ) Km (=)) DelayTime ) sec (/2(*3×10^5 km / s הוא מהירות האור 3×10^5 km / s כאשר בין האות המשודר delay בקירוב. כלומר ה והאות הנקלט הוא תלוי מרחק. במקרה של ריבוי מטרות, מתקבלים אותות

3 איור

«

מרובים ועל מערכת הגילוי להבחין ביניהם. הוא בחירה מושלמת Pulse Rider PG -1000 ה לבדיקת שרשרת הגילוי תוך קיצור זמני הפיתוח ללא צורך במערכת מכ"ם מושלמת ומטרות לגילוי.

) שיכול trigger - in signal מאות אתחול ( לצורך 125 MHz לחזור על עצמו בקצב של בדיקת זמן אמיתי של תדר ההפעלה של מערכת הגילוי. 25 תחת jitter וה psec 10 הרזולוציה של מספקים את הדיוק הנחוץ למדידת psec ולדמות RF הצפוי של מערכת ה delay ה את גילוי המטרה ברזולוציה של פחות .) 4 מסנטימטר (איור

מצב ריבוי פולסים מציע פולסים כפולים, שונים delay משולשים ומרובעים עם משך ו

4 איור

«

Opto-tech הכנס הבינלאומי לאלקטרו-אופטיקה 09:30 - 15:00 ׀ 28.5.2024 | , אקספו, תל אביב 1 ביתן Save The Date 28.5.2024

51 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook Online newsletter creator