ניו-טק מגזין | נובמבר 2023 | המהדורה הדיגיטלית

Server-on-Modules for extreme edge conditions

Based on Intel® Xeon® D processors

Made with FlippingBook Online newsletter creator