ניו-טק מגזין | נובמבר 2023 | המהדורה הדיגיטלית

Computers Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

מוצרים חדשים

omotive

C Auto

IoT

Electro Optic & Camera Packaging & Production

Motion

Motion Automotive פיאות (כל הפאות פרט 5 קריאה מ סורקים 6 לתחתונה): לצורך כך נצטרך או יותר (תלוי בספסיפקציה של המערכת עצמה, כגון גודל ארגזים, מיקום הברקוד, מרחקים וכו). פיאות, 6 קריאת מכל פיאות הארגז, כלומר , וברווח בין 2 כך שמפצלים את המסוע ל המסועים ממקמים את הסורק ברקוד כדי לסרוק את הפיאה התחתונה. לפרטים נוספים: Vision@medital.co.il 073-2000250 Computers Communication

Motion

Communication

הארגז, ואנחנו נדרשים לקרוא את כולם, או חלק מהם. אוריאנטציה וסידור על המסוע: במקרה הפשוט, החבילות יגיעו מסודרות תמיד באותה האוריאנטציה על המסוע, והברקוד יהיה תמיד באותו המקום, ונוכל למקם סורק ברקוד אחד בלבד. על גשר שתחתיו עוברות כל החבילות, של SR-2000( נמקם את הסורק ברקוד )Keyence כאשר נרצה מספר פאות לסריקה, נוכל להתקין מספר סורקי ברקודים, ולהגדיר אחד מהם כ"מאסטר" (כלומר כיחידה ראשית) ואת שאר הסורקים כ"סלייב" (כיחידת הרחבה). נוכל להגדיר לוגיקה בינהם, להוציא תוצאה אחודה של כל הסורקים מהמסטר. 2 סורקי ברקוד, כדי לכסות 2 התקנה של פאות של הארגז.

סריקת ברקודים מחבילות על מסוע אחד ממערכות האוטומציה ההנפוצות בתחום הלוגיסטיקה הינו סריקת ברקודים מארגזים או ממוצרים על מסוע. במקרה הפשוט מדובר בארגזים מסודרים בגודל קבוע, אוריאנצטיה קבועה ומיקום ברקוד קבוע. במקרה המורכב יותר, מדובר במסוע רחב עם מגוון גדלים של ארגזים, מגוון סוגי ברקודים עם מיקום משתנה על האריזה, מגוון צבעי אריזות, ואוראנטציה משתנה. מובילה בתחום זה עם סידרת Keyence הפותרת את כל האתגרים אשר SR-2000 קיימים בפתרון זה. האתגרים העיקרים במערכת: מגוון גבוהים של חבילות - דורך פוקוס / עומק שדה רחב: מגוון ברקודים על האריזה: לעיתים ישנם מגוון רחב של ברקודים על אותו

Want to progress your project quicker? Need technical design support?

Get in touch with Powell Europe@Powell.com | www.powell.com

Your specialist Connector partner

Some of our technical partners:

71 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook Online newsletter creator