ניו-טק מגזין | נובמבר 2023 | המהדורה הדיגיטלית

The Arrow Digital Ecosystem Taking you from idea to production & beyond

For more information on My Arrow please email: info.il@arrow.com

- ניו-טק מגזינים גרופ בע"מ New-Tech Events אירוע זה מופק, מאורגן ומשווק ע"י חברת

Made with FlippingBook Online newsletter creator