New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

: ארבעמגמות-על בתחוםתכנון 2023 מבט לתעשייה מעגליםמשולבים, שכדאי להפנותאליהן תשומת לב Siemens Digital Industries Software בחברת IC EDA ], סגן נשיא בכיר ב- Joe Sawicki ג'ו סאוויקי [

זו התאפשר להם לספק התקנים ניידים בעלי אורך חיים ארוך יותר וכאלו שפועלים מהר יותר, מאשר המוצרים של המתחרים שלהם. והמתחרים שלהם הלכו בעקבותיהם, מהר מאוד. חברות רבות פונות לשימוש באינטליגנציה ) בכל ML ) ובלימוד מכונה ( AI מלאכותית ( הרמות של תכנון מערכות, על מנת להוסיף רמות גבוהות יותר של בידול למערכות שלהן, ובסופו של דבר, להפוך את המערכות שלהן לחכמות יותר, מאשר המוצרים של המתחרים. ככל שיותר אינטליגנציה מלאכותית תהפוך להיות חלק מהתקנים מבוססי טכנולוגיה מתקדמת, כך יצליחו החברות המובילות בתחום זה להגיע לרמות גבוהות יותר של בידול, בעקבות כך שהן יבנו את מאיצי האינטליגנציה המלאכותית המשופרים שלהן, במקום להשתמש בנכסים ) מהמדף ליצירת מאיצי IP אינטלקטואליים ( אינטליגנציה מלאכותית. כל אלו מאפשרים לחברות לשפר את המערכות שלהם במטרה לקבל מערכות בעלות הספק וביצועים טובים ביותר, באופן מקיף, תוך כדי שהן מערימות קשיים על המתחרים, ומעכבים את קצב הליכתם בעקבותיהם.

לתכנן את המעגלים המשולבים שלהן. ראשית, ברמת הבסיס, קיים עניין כלכלי. יותר ויותר אחוזים מערך המערכות גלום במוליכים למחצה, לכן, באופן טבעי לחברות שעוסקות במערכות אלקטרוניות יש שאיפה להרחיב את הערך הזה ולתכנן את המעגלים המשולבים שלהן. שנית, ואולי אף חשוב יותר, מוליכים למחצה שמתוכננים בחברה מספקים את ההזדמנות להפיק ערך חדשני ומבדל עבור המערכת. כל המערכות האלקטרוניות המתקדמות של היום הן "מערכות חכמות". אך בעצם, הדרך שבה אפשר ליישם את האינטליגנציה המשובצת הזו ולשפר באופן אופטימלי את ביצועי ההתקנים, היא הדבר החשוב באמת בתהליך בידול המוצר ושיפור הרווחיות שלו. דוגמה חשובה לשדרוג מעגלים משולבים עד לקבלת ערך גבוה יותר של מערכת, . לפני שנים Apple אפשר לראות בחברת רבות החברה קיבלה החלטה, שהקדימה כל חברת יישומים אחרת, לעבור למחשוב ב- סיבות. החלטה זו התקבלה, לא על מנת 64 סיביות, 64 לזכות במרחב כתובות נוסף בן אלא כדי לקבל גישה יעילה יותר לזיכרון, כזו שזוללת פחות הספק. במלים אחרות, בדרך

למרות אי הוודאות השוררת בנוף הכלכלי והגיאו פוליטי הנוכחי, שנת

ל

הייתה שנה מעולה מבחינת חידושים 2022 בתחום האלקטרוניקה, ואני סמוך ובטוח נראה את המשך החדשנות 2023 שבשנת בתעשיית תכנון מעגלים משולבים ומערכות אלקטרוניות. בהמשך מפורטות כמה מגמות על בתעשייה, אשר לדעתי, כדאי לעקוב אחריהן במהלך השנה הקרובה. מגמת-על ראשונה – יותר ויותר חברות של מערכות אלקטרוניות הופכות לחברות שמשלבות מעגלים משולבים בתכנון שלהן לפני עשר שנים, החברות שעסקו במערכות אלקטרוניות היוו אחוז אחד בערך מתעשיית המעגלים המשולבים. כיום הן מונות יותר אחוזים. מספר רב יותר של חברות 20 מ- שעוסקות במערכות, בטווח רחב יותר של תעשיות, מפתחות בעצמן את המעגלים המשולבים שלהן. מדוע? בראש ובראשונה, יש שתי מגמות עיקריות שמניעות חברות של מערכות אלקטרוניות

New-Tech Magazine l 26

Made with FlippingBook - Online catalogs