New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

אחד ממומש בצומת תהליכים אידיאלי שלו) - כדי להגיע לרמות ביצועים ופונקציונליות של מערכת, שהן גבוהות יותר מאשר אפשר לקבל בקונפיגורציות רגילות של מעגלים מודפסים ) או אפילו מערכות על שבב. PCB ( צוותי התכנון מוצאים שמעגלים משולבים בתלת ממד מזמינים דפוס חשיבה מערכתי ארכיטקטוני. לא רק שדפוס חשיבה זה דורש תכנון על פני שכבות משנה מרובות ברמת מערכת, אלא הוא גם מחייב פתרון תכנוני משולב שיתאים לתכנון, לניתוח ולבדיקה ברמת מעגלים משולבים, מארזים ומעגלים מודפסים – לא רק בכל רמה של רמת התכנון ,] interposer (מעגל משולב, יחידת ניתוב [ מארז ומעגל מודפס) – אלא כאלו שיתאימו לכולם יחד, באופן הוליסטי. באופן אידיאלית נדרש גם פתרון שלוקח בחשבון לחצים מכניים, שרשראות אספקה, ומעקב וניהול של כל המידע הזה, יחד. לכן שווה לערוך סקר שווקים לאיתור הצעת הספקים לפתרון המקיף וההוליסטי ביותר למעגל משולב בתלת ממד, שמקיף בתוכו מעגל משולב, יחידת ניתוב, תכנון מארז למעגלים מודפסים, ניתוח ובדיקה ואלמנטים מכניים, אלמנטים של שרשרת האספקה ואלמנטים של הארגון. ככל שמעגל משולב בתלת ממד עובר יותר לזרם המרכזי, קיים מומנטום רחב בתעשייה ליצירת תקן תעשייתי חדש עבור 'שבב ליבה' – מעגלים משולבים קטנים שניתן לתקוע אותם בקלות בתוך יחידת ניתוב סטנדרטית לתכנון או בראש קונפיגורציות 2.5 D מעגל משולב של LEGO אחרות בתלת ממד (למשל רכיבי , הוקמו UCLe מסיליקון). גופי תקינה, כגון כדי לפתח מערכת סביבתית 2022 בשנת שתהפוך למציאות את יכולות ה"תקע חייבות EDA והפעל" של שבבי הליבה. חברות להיות פעילות במאמצים האלו, כדי להבטיח שסוויטות הכלים למעגלים משולבים יאפשרו את יצירתם של שבבי ליבה תואמי תקנים מוכנים לתושבת, וכן את יצירת הפתרונות הרחבים שלהם למעגל משולב בתלת ממד. קיימים אתגרים רבים שעליהם צריך להתגבר בתעשיית התכנון, אך כולנו תקווה שהשיעורים הקשים שנלמדו מתוך ההתהוות ) IP של תעשיית הנכסים האינטלקטואליים ( בתעשייה, בסוף שנות התשעים, יתורגמו להקמה מהירה יותר של תקנים רשמיים עבור שבבי ליבה ויהפכו לתעשייה משגשגת חדשה שתוביל לחדשנות מערכתית המונעת מתוך אינטגרציה של מעגלים משולבים בתלת ממד.

מגמת-על רביעית – אינטליגנציה מלאכותית

מגמת-על שנייה – תכנון מערכות הוליסטיות (מפגש של עולם האלקטרוניקה, עולם המכניקה ועולם התוכנה בתאומים דיגיטליים מקיפים) את המערכות האלקטרוניות החכמות האלו (שאליהן התייחסתי קודם לכן) מפתחים באופן נרחב בעולם האמיתי. ביישומים כגון או יוזמות מסוג 5 G נהיגה אוטונומית, רשתות , היכולת לדעת מראש מה יהיו chip - to - city הביצועיםשל המערכת (לעומת לחזות תחזיות) בנוכחות של קלט מהעולם הממשי ופלט אל העולם הממשי, מספקת רמות גבוהות ביותר של בידול. בתהליך שמאפשר נהיגה אוטונומית מלאה, שני המכשולים הגדולים ביותר העומדים בפני תעשיית המעגלים המשולבים, הם צריכת הספק וקביעה לגבי כמות העיבוד שתידרש ככל שהמערכת תתקדם דרך סביבה מורכבת של העולם הממשי. בסביבה אוטונומית מלאה, מערכת אלקטרו–מכנית מורכבת כזו, שנשלטת על ידי תוכנה, תצטרך לתפקד ברשת רחבה יותר של מערכות אחרות – בסביבה אקולוגית מורכבת. צריך יהיה לבדוק אותה באופן ממצה בעולם הווירטואלי, עוד לפני שהיא תיבדק בעולם הממשי ותעבור תהליכי פרישה מתאימים מבחינה מסחרית. אנו מצפים לעוד התמקדויות והתפתחויות בחזית זו בשנה שלפנינו. מגמת-על שלישית – מעגלים ) 3D IC משולבים בתלת ממד ( פונים לזמינות בזרם העיקרי ולעלייה פוטנציאלית של שבבי ליבה (צ'יפלט) תכנון מעגלים משולבים בתלת ממד הוא נושא מרתק ברמות רבות. ברמת המעגל המשולב, הוא יכול לאפשר לחברות השבבים לפתח שבב קטן יותר, בעודו יוצר שבבים טובים מוכחים ורבים יותר לכל פרוסה ), מאחר שאחוז קטן יותר יושפע לרעה wafer ( מפגמים אקראיים. וברמת המערכת, מעגלים משולבים בתלת ממד מאפשרים לחברות להגיע לרמות חדשות של מזעור ולהקטין את ). ואולם, חשוב BOM עלויות מפרט החומרים ( יותר בהרבה, מעגלים משולבים בתלת ממד מאפשרים לצוותי התכנון למקם או לערום - ) IC סוגים שונים של מעגלים משולבים ( ), מעגלים משולבים SoC מערכות על שבב ( אנלוגיים ומעגלים משולבים של זיכרון (כל

ולימוד מכונה נמצאות היום , ויש בהן EDA בכל מקום בכלי נוספת EDA הבטחה לחדשנות כיום ברור שאינטליגנציה מלאכותית ולימוד מכונה הפכו להיות כלי עבודה אלגוריתמיים למצוא EDA חשובים, שעוזרים לחברות פתרונות לבעיות של הלקוח. כלי עבודה אלו נמצאים בטווח שמשתרע בין היבטים של חדשנות אמיתית – ביצירת מוצרים שקיומם לא היה אפשרי בעבר – לבין תיקונים שוליים שבהם נעזרים באינטליגנציה מלאכותית כדי לעקוף בעיות של גישות קיימות בהווה. דוגמה למקרה האחרון היא החברות שמשתמשות באינטליגנציה מלאכותית ובלימוד מכונה כדי ליצורטלאיםמתקניםלמגבלותהכליםשלהם, מאחר שאלו לא מתואמים באופן אינהרנטי עם כללי תהליכים קיימים של המפעל. אפשר לצפות ששימוש כזה באינטלגנציה מלאכותית ובלימוד מכונה יימשך ויהפוך פשוט להיות חלק רגיל של מה שיש לכולנו באמתחתנו. יהיה מענין לראות אם אינטליגנציה מלאכותית ולימוד מכונה יצליחו לקחת אותו תפקיד שאנשים נוטים לחשוב שיש להם – כלומר, גם דרך טובה יותר לערוך אבחונים מהירים ודרך מהירה יותר לבצע חקירה של המרחב התכנוני, וכן, להיות כלי שמאפשר באופן ממשי ליצור תכנונים – כגון תכנון גנרטיבי במרחב המכני. . 2023 זו רק ההתחלה, אבל יש למה לצפות בשנת

], סגן נשיא Joe Sawicki ג'ו סאוויקי [

« Siemens בחברת IC EDA בכיר ב- Digital Industries Software Siemens קרדיט:

27 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online catalogs