New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

ונאס"א ישתפו פעולה במאבק בשינוי האקלים בעזרת IBM מודליםמתקדמיםשל בינהמלאכותית

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

בתחום הגיאוגרפי על מערך הנתונים IBM שמתעד Harmonized Landsat Sentinel -2 שינויים בקרקע שנצפו על ידי לווינים המקיפים את כדור הארץ, שינויים בטביעת הרגל הגיאוגרפית של תופעות כמו אסונות טבע, תפוקות יבולים מחזוריות ובתי גידול לחיות בר. מדובר במערך נתונים ) של petabytes הכולל פטה-בייטים ( צילומי לוויין ונתונים נלווים, וטכנולוגיית תסייע לחוקרים Foundation Model ה לנתח אותו ולספק תובנות קריטיות אודות המערכות הסביבתיות של כדור הארץ. שיתוף הפעולה צפוי גם להניב יכולת חיפוש בכל מאגר הספרות המדעית אודות כדור פיתחה IBM הארץ שנאספה על ידי נאס"א. ) שהוכשר NLP מודל עיבוד שפה טבעית ( אלף מאמרים אקדמיים 300 על כמעט העוסקים במדעי כדור הארץ, ויקל על חילוץ ידע חדש בתחום. מדובר באחד ממאגרי המידע הגדולים בעולם, והאימון של המערכת בוצע על גבי פלטפורמת , Red Hat של חברת OpenShift התוכנה – פתרון מבוסס שאלות PrimeQA בעזרת ותשובות רב לשוני ובקוד פתוח. מעבר לשימוש שלו ככלי לחוקרים, מודל השפה

שונים. בחמש השנים האחרונות מודלים שכאלה קידמו במהירות את תחום עיבוד היא חלוצה IBM ), ו- NLP השפה הטבעית ( עולמית ביישום של מודלים אלה מעבר לשימוש שונים של שפה. נאס"א מבצעת מזה שנים רבות תצפיות לוויינים על כדור הארץ, כדי לאפשר למדענים לנטר ולחקור את כדור הארץ ותופעות פיזיקליות וגיאוגרפיות שונות. אלא שנוכח גודלו העצום של מאגר הנתונים, נדרשות כעת גישות חדשות וחדשניות לחלץ תובנות ומידע שימושי מתוך הנתונים. לפיכך, מטרת שיתוף לנאס"א היא לספק IBM הפעולה בין דרך יעילה יותר למדענים וחוקרים לנתח ולהפיק תובנות ממאגרי הנתונים הגדולים יש IBM של Foundation Models הללו, ול את הפוטנציאל להאיץ את ניתוח הנתונים וגילוי של תובנות חדשות על כדור הארץ, ולקדם מהר יותר את ההבנה המדעית של תופעות הקשורות לאקלים. ונאס"א IBM במסגרת שיתוף הפעולה, מתכננות לפתח מספר טכנולוגיות חדשות כדי לחלץ תובנות מהתצפיות בכדור הארץ. של Foundation Model פרויקט אחד יאמן

) של Foundation Models מודלי-בסיס ( ינתחו מאגרי נתונים עצומים של IBM צילומי לוויינים ומידע גיאוגרפי של נאס"א, ויאפשרו חיפוש יעיל ביותר אלף מאמרים אקדמיים על 300- מ כדור הארץ, כדי לסייע בגיבוש תובנות וחשיפת ידע חדש ובעל ערך עבור החוקרים שמתמודדים עם אתגרי האקלים הדחופים ביותר ומרכז מארשל IBM ענקית המחשוב Marshall Space לטיסות חלל של נאס"א ( ) מכריזים היום על שיתוף Flight Center פעולה שעיקרו שימוש בטכנולוגיות הבינה כדי להגיע לתובנות IBM המלאכותית של מחקריות חדשות מתוך מאגר הנתונים המדעי והגיאוגרפי העצום של נאס"א. לראשונה ייעשה שימוש במודלי-בסיס שיעבדו IBM ) של Foundation Models ( וינחתו צילומי לוויין של כדור הארץ שנאספו במשך שנים. הם מודלים של בינה Foundation Models מלאכותית שאומנו על מאגרי נתונים רחבים מאוד שלא תוייגו, כך שניתן למקד אותם במשימות גיבוש תובנות מסוגים

New-Tech Magazine l 32

Made with FlippingBook - Online catalogs