New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

: חדשנות, 2023 מגמות בתחוםאחסון הנתונים לשנת גמישות ושרידותסייבר

Infinidat אריק הרצוג, סמנכ"ל שיווק ב

לא נפגעו. לצורך כך יש לאסוף מידע פוטנציאלי לשחזור בסביבה מגודרת, שכן לא רצוי לשחזר נתונים שחדרו אליהם תוכנות זדוניות או תוכנות כופר. ברגע שפושע סייבר עובר את קו ההגנה של הארגון, היכולת להילחם בו תלויה ביכולת לשחזור הנתונים, בהתבסס על עותק טוב וידוע של הנתונים, לכן, שרידות הסייבר תהיה בין הדרישות החשובות והמבוקשות . אנו צופים 2023 ביותר של ארגונים בשנת דרישה גבוהה לפתרונות אחסון ושרידות סייבר חדשניים המסייעים לזהות ביתר קלות ובאופן אוטומטי את המידע המתאים לשחזור ולהכניס אותו לסביבה בטוחה ומגודרת. . זיהוי דפוסים חריגים 3 וביצוע סריקת סייבר באחסון משני נראה מגמה מתחזקת סביב 2023 בשנת סריקת סייבר והיכולת לבצע זיהוי דפוסים חריגים, במיוחד באחסון משני. בטווח השנים הבאות, 2-3 הארוך יותר, במהלך אנו נראה גם הרחבה של היכולת הזאת לאחסון עיקרי. סריקת סייבר היא כלי נוסף

באסטרטגיית אבטחת המידע שלהם. בשנה הקרובה, פתרונות אחסון נתונים, הכוללים יכולת שרידות סייבר, יהיו חלק חשוב מכל אסטרטגיית אבטחת מידע מקיפה בכל ארגון גדול. הם מאפשרים להגן על ארגונים, כמו גם על ספקי אירוח בענן, ספקי אירוח מנוהל וספקי שירותים מנוהלים. ספק האחסון יעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם אנשי אבטחת המידע ומערכות המידע, כדי לשלב אחסון בעל שרידות סייבר כרכיב מרכזי באסטרטגיה. . חיזוק היכולת לבצע 2 התאוששות כמעט מידית ממתקפת סייבר כיום ידוע שהשאלה היא לא "אם" הארגון עומד להיפגע במתקפת סייבר, אלא מתי, באיזו תדירות ואיך מגיבים למתקפה. גם אם נקודת הקצה או אבטחת הרשת מרחיקה את פושעי הסייבר פעם או פעמיים, בוודאי יהיו מקרים שבהם הם יצליחו לפרוץ. כשזה קורה, חשוב לקבל עותק טוב וידוע של הנתונים ולבצע התאוששות מהירה. סנאפשוטים של הנתונים, שהם בלתי ניתנים לשינוי, מבטיחים שהנתונים

צפויה להראות מומנטום 2023 נת חזק בתחום אחסון הנתונים.

ש

בעוד ארגונים מבססים גישות חדשניות של עבודה היברידית ומציגים פורטפוליו יישומים עשיר יותר של שירותים דיגיטליים ופתרונותאחסון נתונים, הם ידרשו חדשנות, גמישות ואבטחה רבה יותר, שיאפשרו להם לצמוח ולהסתגל לדרישות השוק הדינמי. יתרה מכך, פתרונות אחסון, הכוללים יכולות שרידות סייבר, ישחקו תפקיד מרכזי באסטרטגיית הסייבר של העסק ותהיה להם השפעה מרכזית על יכולתו של הארגון לצמצם את נזקי ההתקפות. אלו המגמות העיקריות שאנו מצפים לראות בתחום בשנה הקרובה. . שילוב אחסון נתונים כאבן 1 יסוד באסטרטגיית מערכות המידע מנהלי מערכות מידע רגילים להגן על הרשת ונקודות הקצה, לפרוס פיירוול ולפקח על שכבת האפליקציה - ועם זאת, כל המידע שלהם מגיע למערך האחסון. לכן, הם מבינים, שאם לא ישלבו את פתרונות אחסון הנתונים עם אבטחת מידע, הם ייצרו פער

New-Tech Magazine l 34

Made with FlippingBook - Online catalogs