New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

לארגונים להאיץ את המעבר לגישה פרואקטיבית. אחסון הכולל שרידות סייבר מאפשר לארגון לבטל מתקפת כופר, כאילו המתקפה אפילו לא התרחשה.

המשתמשים יצפו לגישת "הגדר ושכח" ופריסה ושימוש פשוטים.

המחזק באופן יזום את תשתית הנתונים כדי להתמודד עם התחכום וההטעיה ההולכים וגוברים של מתקפות הסייבר. מכיוון שמדובר בתחום טכנולוגי מתפתח, ככל שהביקוש של הלקוחות עולה ויש צורך בשוק בגרסאות שונות של סריקה מסוג זה, ספקי האחסון ישחקו במרחב הזה במשך שנים רבות. . ביקוש גובר לקלות 4 בפריסת אחסון, שרידות סייבר וטכנולוגיות אבטחה מתקדמות ארגונים וספקי שירותים מחפשים פתרונות קלים לפריסה ופשוטים לשימוש, שעונים על הדרישות שלהם לשרידות סייבר וטכנולוגיות אבטחה משולבות. הם רוצים, לא רק אוטומציה, אלא גם אוטומציה אוטונומית ברמה גבוהה יותר. משתמשי הקצה לא רוצים יותר הגדרות מורכבות. הם רוצים להיות מסוגלים לגשת במהירות וביעילות לסביבות פורנזיות, וכשזה מגיע לשחזור נתונים, הם מצפים לשניים או שלושה קליקים כדי לסיים את התהליך.

. שרידות סייבר תהיה 5 הכרחית באחסון עקרי ומשני כהגנה מפני התקפות סייבר ואיומים פנימיים שרידות סייבר היא יותר מגיבוי נתונים, וזוהי הבחנה חשובה, שכן פושעי סייבר לא רק יתקפו את מערכי האחסון המשניים, כמו גיבוי, אלא גם את מערכי האחסון העיקריים. מתוך הכרה במציאות זו, ארגונים וספקי שירות ישלבו בשנה הקרובה רמה חדשה של שרידות סייבר בסביבת האחסון העיקרית והמשנית שלהם. חל שינוי בשוק הארגוני, מגישה תגובתית להתקפות סייבר לגישה יזומה, הכוללת תכנון יכולת ההתאוששות. לחברות יש בדרך כלל תכניות התאוששות מאסון והמשכיות עסקית, וישנה מודעות הולכת וגוברת לכך שיש להציב "תכניות התאוששות מאסון סייבר" עם מערכות שיכולות לבצע התאוששות מהירה. אנו צופים כי תהיה דרישה גבוהה לפתרונות אחסון שמסייעים

Infinidat אריק הרצוג, סמנכ"ל שיווק ב-

«

יח"צ קרדיט צילום:

www.mtisummit.co.il

4809121

11

shlomib@mtisummit.co.il • 03-9008902

• 03-9008900

35 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online catalogs