New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

העבודהההיברידית דורשת רשתחשמל עצמאית בישראל

ירון גלבוע, מנכ"ל טורבוג'ן

זה לא חייב להיות המקרה. בעולם שכונות שלמות נבנות מראש כדי לספק לעצמן את דרישות החשמל והאנרגיה, באמצעות פאנלים סולאריים על הגגות ופתרונות אנרגיה ירוקה נוספים. כזו היא למשל שכונת וובן שבעיר הגרמנית פרייבורג. שכונה זו תושבים, והיא בנויה 5,000־ נבנתה עבור כ מ"בתים פסיביים", המספקים עבור עצמם את האנרגיה אותה הם צורכים, באמצעות פאנלים סולאריים. בנוסף, הם חוסכים בשימוש באנרגיה רבה בעזרת אמצעי בידוד מתאימים. חלקם אף מייצרים יותר אנרגיה מזו הנדרשת עבורם ומספקים את העודף לרשת החשמל המקומית בארץ נקבעה החלטה כי כדי ליישר קו עם העולם, להפוך בניינים לעצמאים אנרגטית, ולהבטיח רציפות באספקת החשמל למרחב האורבני, יש לייצר חלק מהחשמל בבניינים עצמם. בניינים מצריכת החשמל 60% בישראל אחראיים ל־ מפליטות גזי החממה. אולם, פאנלים 33% ול־ סולאריים לא יוכלו לאפס באופן מוחלט את צריכת האנרגיה של רוב הבניינים מרשת החשמל ולספק את מלוא צריכת החשמל של 3 בנין רב קומות, למעט אולי בניינים של עד קומות ובתנאים מסוימים.

הערב, נוטשים העובדים את המשרדים ועושים דרכם לאזורי המגורים בערים. בהתאם, חברת החשמל הקצתה כמות גבוהה יותר של חשמל לאזורי המגורים. סידור זה עבד באופן מוצלח רוב הזמן אולם, עם המעבר לעבודה היברידית חל שינוי מהיר ומיידי שחברת החשמל לא ערוכה אליו. לפתע, כשהעובדים עוברים לעבוד מהבית בימים מסוימים, גדלה צריכת החשמל באזורי המגורים בשעות הבוקר, מעבר לכמות 50 הידועה ותשתית החשמל המיושנת, בת ה שנה מתקשה לעמוד באספקת הביקוש אשר קפצה משמעותית עם התפתחות הטכנולוגיה: מבניין רגיל 400 בנין רב קומות צורך עד כפי 5 קומות ומכונית חשמלית צורכת פי 3 בן מצריכת החשמל של דירה רגילה. הגדלת תשתית החשמל כדי לעמוד בדרישות העולות כרוכה בהשקעה של מליארדים ובעשרות שנים של עבודה ותביא שוב לתשתית, אשר לא תוכל לעמוד בדרישה כמה שנים לאחר הקמתה. הסכנה בקריסה של תשתית החשמל, היא הפסקות חשמל יזומות על ידי חברת החשמל על מנת להקל מהעומסים, או הנחיות שלא לטעון את המכוניות החשמליות בשעות מסוימות, כפי שקורה כבר כיום במטרופוליטני ארצות הברית.

ובר אורח אקראי שיעבור במשרדים של חברות רבות בישראל בימי

ע

ראשון וחמישי, יבחין בתופעה מעניינת – רבות מעמדות העבודה עומדות ריקות בימים אלה. מסקר שערך מכון המחקר סי.איי מידע שיווקי נשאלים 506 בקרב מדגם ארצי מייצג של עולה PanelView ומעלה בשיתוף 21 בגיל מהעובדים בישראל עובדים ביום 15% כי ביום חמישי, וקרוב 13% ראשון מהבית, ו– לשליש מהנשאלים ענו כי אם הייתה ניתנת להם האופציה באיזה יום לעבוד מהבית היו בוחרים באחד מהימים האלה. הדעת נותנת כי קרבתם של ימים אלה לסוף השבוע, מביא עובדים רבים לבקש להאריכו על ידי עבודה מהבית בימים אלה. נתונים אלה הופכים לבעייתיים מאוד עבור חברת החשמל בישראל היות והחברה מספקת כמות קבועה של חשמל מדי יום ומנתבת אותו בהתאם לאזורי הביקוש. כמות החשמל המסופקת בארץ, מוקצית לפי אזורי שימוש ובכפוף לשעות הפעילות בהם. עד היום הקצתה חברת החשמל כמות גבוהה מאוד של חשמל לאזורי תעשייה בשעות הבוקר ואחר הצהריים. בשעות אלה, נמצאים באופן מסורתי, רוב העובדים. לעומת זאת, בשעות

New-Tech Magazine l 46

Made with FlippingBook - Online catalogs