New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Motion

IoT

Connectors & Cables

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst הכולל פתרונות של מחברים פנימיים בעלי ביצועים גבוהים, מתאים במיוחד לתמיכה בדרישות של רזולוציה, קצב מסגרות, צפיפות וזמן ההמתנה בשוק הווידיאו בשידור. פתרונות של חיבורים כוללים 12G–SDI פנימיים של סדרת מחברים וכבלים של מכלולים, עבור מעגל למעגל ולכרטיסי קצה מהירים, לכבלים לפעולה במהירות גבוהה, להספק (stacking בצפיפות גבוהה ולמערום ( מעגלים גמיש. שירותים מתקדמים לתכנון ברמת מערכת קיימים אף הם. השירותים כוללים: ,(RF אופטימיזציה של הפעלת ת"ר ( אוהם, 75 תמיכה בשלמות אותות ב- הגדרת מודלים, הדמיה, אימות מדידות ואף אספקה של חלופות בצפיפות גבוהה לפתרונות ת"ר טיפוסיים. 12G–SDI מבחר גדול של פתרונות מציעה את המגוון Samtec חברת 12G–SDI הרחב ביותר של פתרונות הקיים בשוק. המוצרים מסופקים במגוון של סגנונות וגדלים, לרבות מחברי בעלי צפיפות גבוהה BNC , מחברי BNC .DIN 1.0/ 2.3 וחיבורים פנימיים לפי עיין בווידיאו שבהמשך כדי ללמוד עוד . המוצרים עומדים 12G–SDI על מוצרי בדרישות קשיחות של הפסדי החזרה ג'יגה הרץ והם כוללים מחברי 12 ב- בעלי צפיפות גבוהה BNC , מחברי BNC DIN 1.0/ 2.3 וחיבורים פנימיים לפי ומכלולי כבלים. לקבלת מפרטי המוצרים, עיין ב: www.samtec.com Samtec Israel Tel: 03-7526600 Email: israel@samtec.com Computers

Motion

Communication

לפני שבועות מספר שידרגנו את היישום הזה והפכנו אותו לדרך קלה יותר שבה תוכל לבחור את המיקומים ואת גובה המערום. הוספנו זחלנים ותיבות הזנה למילוי חופשי לכל שדה. כך מתאפשר למשתמשים להשתמש בזחלנים לצורך בחירת טווח, להזין מספרים מדויקים בתיבות ההזנה או להשתמש בשילוב של שניהם. בכל שלב, יתבצע סינון של התוצאות והן יוצגו ברשת התוצאות בתחתית היישום. בעזרת מסננים חדשים אלו אפשר לצמצם בקלות רבה מאוד עשרות אלפי תוצאות אפשריות, עד כדי שני מוצרים בלבד (ערכה של זוג מחברים מזווגים). לאנשים יש העדפות שונות, ואפשרות זו מספקת את הצרכים של כל המשתמשים. אתה מוזמן לנסות את הפתרון הזה https://www.samtec.com/ בכתובת – picturesearch/flex-stack-solutionator לקבלת מפרטי המוצרים, עיין ב: www.samtec.com Samtec Israel Tel: 03-7526600 Email: israel@samtec.com

HARWIN של Hi-Rel מחברי מספקים מרווח מעגל למעגל גדול יותר חדש בגובה מוגדל Datamate מחבר על מנת לתמוך בכל המגוון של יישומי לקוחות, מוסיפה אפשרות נוספת HARWIN חברת הפופולרית שלה, Datamate לסדרת מחברי .(Hi-Rel הכוללת מחברים באמינות גבוהה ( כשהוא משלים את טווח המחברים הקיים (שבו משתמשים בבורגי Datamate J-Tek 7.3 חיבור להתקנה מאובטחת), בגובה של מ"מ לוח-ללוח בזמן החיבור, מחבר הנקבה מ"מ, 17.15 החדש מאפשר גובה חיבור של גבוה יותר באופן משמעותי. האפשרות של מרווח גדול יותר בין מעגלים מודפסים נותנת למתכננים גמישות להשתמש ברכיבים גדולים יותר להתקנה במעגלים או באפשרויות כבילה רחבות יותר. כמו כל הפריטים בתיק המוצרים של , עם המחברים החדשים האלו Datamate אפשר לקבל עמידות מובילה בתעשייה לטמפרטורה, לרעידות ולהלמים. כתוצאה, הם מספקים פעולה אמינה בטווח הארוך, אפילו כשהם נמצאים בסביבות הדורשניות ביותר, ותומכים ביישומים עם רגישות קריטית לבטיחות. בנוסף, מקבלים שחרור מאמצים עבור סיומות ההלחמה בזכות השימוש בבורגי חיבור להתקנה במעגל ובפיני הכוונה שעוזרים בחיבור. עם הגדלת הגובה יועילו Datamate מחברי

חדשים, הכרזות 12G–SDI מוצרי בתחום ת"ר, שירות ותמיכה יוצאי NAB 2022 דופן: Samtec תיק המוצרים הנרחב של

16.5.2023 | 09:30-15:00, in Pavilion 1, EXPO Tel Aviv Automotive Technology Conference AUTOMOTIVE 2023 Design and Development

SAVE THE DATE 16.5.2023

69 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online catalogs