New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

omputers

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Automotive

IoT

Test & Mesurement

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst שימושים רפואיים, שימושים בתחום התעשייה הכבדה והאנרגיה, איתור שרפות יער, איתור נזילות בתחום הכימיה, איתור נזילות בצנרת מים ועוד... .D-300 אחד הדגמים הפופולאריים הוא ה- , מארז העומד בתקן 3.5 למצלמה יש מסך " ,IP54 מעלות צלזיוס, 600+ ועד 20- תחום מדידה מעלות, פוקוס אלקטרוני, 0.04 רגישות של למחשב לעיבוד נתונים, USB תקשורת שמירת תמונות וסרטים על כרטיס זכרון, אפשרות להחלפת עדשות להגדלת טווח הראייה ועוד.... למידע נוסף אנא פנה ל: אורן אברהם בע"מ 2002 איי. או. עזרא אלקטרוניקה Computers

Motion

on

Communication

03-9440844 054-2299772 aoe_oren@outlook.com aoeab@bezeqint.net www.aoe.co.il

– PROCESS SENSORS מערכות אלחוטיות לאיסוף נתונים הגרמנית, המיוצגת ע"י BEANAIR חברת 2002 חברת איי. או. עזרא אלקטרוניקה בע"מ, השיקה קו מערכות אלחוטיות לאיסוף 4 נתונים. המערכות מסוגלות לקבל עד ערוצים של חיישנים בעלי 10±V ), מתח ( 4-20mA תפוקה של זרם ( .(20±mV ) או מתח נמוך ( 5±V או המערכות שולחות את הנתונים שקיבלו מהחיישנים בצורה אלחוטית עד לטווח של מטר למחשב 1000 של המשתמש הסופי. ההגדרה והשליטה על המערכות נעשית בצורה אלחוטית. המערכות כוללות מערכת איסוף נתונים פנימית למקרה שאין אפשרות לתקשורת אלחוטית רציפה. המערכות מסוגלות לספק כוח לחיישנים .(4.5-20V השונים ( המערכות כוללות סוללה פנימית נטענת הניתנת להחלפה ובנוסף יכולות להיעזר במקור כוח קבוע חיצוני. .IP65 אריזת המערכות הינה בתקן למידע נוסף אנא פנה ל: אורן אברהם בע"מ 2002 איי. או. עזרא אלקטרוניקה 054-2299772 aoe_oren@outlook.com aoeab@bezeqint.net www.aoe.co.il

הדבר הבא ELLIPSE 2 MICRO עבר מזעור INS בתחום ה אשר מיוצגת SBG SYSTEMS חברת , בלעדית ע"י חברת איי. או. עזרא אלקטרוניקה בע"מ, יצאה בתהליך מזעור לקו מוצרים 2002 ELLIPSE 2 שלה הנוכחי שלה שתחת המותג. קו המוצרים כולל: (A (דגם AHRS (1 (I (דגם IMU (2 (E (דגם Externally Aided INS (3 תכונות הסדרה: PITCH וב- ROLL ב- º0.1 דיוק של עד º0.8 של עד Heading G40 מדידת תאוצה עד גרם בלבד 10 משקל הרכיב הינו שנתיים אחריות במקום שנה (הבעת אמון באיכות) יש מוצרים נוספים, SBG SYSTEMS לחברת כגון: סנסורים לאלה הדורשים דיוק גבוה (APOGEE וה- EKINOX ביותר (סדרת ה- .MRU & INS ואף סנסורים לתחום הימי (( או END USER מוצרי החברה אינם דורשים .EXPORT LICENSE למידע נוסף אנא פנה ל: אורן אברהם בע"מ 2002 איי. או. עזרא אלקטרוניקה

03-9440844 054-2299772 aoe_oren@outlook.com aoeab@bezeqint.net www.aoe.co.il

CK-350-F מצלמה להדמיה תרמית 2002 חברת איי. או. עזרא אלקטרוניקה בע"מ משווקת מצלמות להדמיה תרמית מאירלנד. בעקבות SATIR של חברת הקורונה אחד הדגמים הפופולאריים הוא .CK-350-F ה המערכת כוללת מצלמה המודדת חום מרחוק וללא מגע וגוף שחור המאפשר לתת מדידת ייחוס קבועה, דבר המאפשר למערכת להגיע לדיוק של המעלה. המערכת מאפשרת 0.3 מקסימום למדוד מס' אנשים בו-זמנית ותוך כדי תנועה. המערכת מאפשרת בעת הצורך לשמור תמונות של אנשים ולמצוא אותם לפי הזמן בו צולמו ולפי זיהוי פנים. למידע נוסף אנא פנה ל: אורן אברהם בע"מ 2002 איי. או. עזרא אלקטרוניקה

03-9440844 054-2299772 aoe_oren@outlook.com www.aoe.co.il

D-300 מצלמה להדמיה תרמית 2002 חברת איי. או. עזרא אלקטרוניקה בע"מ משווקת מצלמות להדמיה תרמית מאירלנד.המצלמות SATIR של חברת יכולות לשמש בין היתר לאפליקציות הבאות: איתור תקלות עקב חימום רכיבים בכרטיסים אלקטרוניים בשלב הפיתוח היצור וההפעלה,

New-Tech Magazine l 72

Made with FlippingBook - Online catalogs