New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Automotive

IoT

Test & Mesurement

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Componenst מעלות (יש תאים מיוחדים 15 חימום ועד מעלות לדקה). 70 שמגיעים לקצב של התאים מחוברים למחשב באמצעות כבל רשת ונשלטים באמצעות הפאנל שליטה או תוכנה. בסיום התהליך ניתן לקבל גרף של הטמפרטורות והלחות שעבר המוצר ואף להדפיסו בעת הצורך. למידע נוסף אנא פנה ל: אורן אברהם בע"מ 2002 איי. או. עזרא אלקטרוניקה Computers

Motion

Communication

מערכות הרעדה – ציוד בדיקה חיוני לכל חברה יצרנית חברת איי. או. עזרא אלקטרוניקה בע"מ מייבאת, מוכרת ותומכת 2002 עשורים במערכות הרעדה 2 למעלה מ לתעשייה. תפקיד המרעד הוא לדמות את כל הרעידות שמוצר יראה בחייו החל משליחתו מהמפעל ועד/כולל פעולתו סופית ולבדוק שלא נגרם נזק למוצר שמשבית אותו. גודל המרעד ומידותיו נקבע לפי הכוח שהוא יכול להפעיל על מוצר וגודל המוצר אותו שמים על המרעד. אם המוצר גדול אפשר לחבר מאריך ראש ואם צריך הרעדות בכמה צריך ניתן לחבר שולחן אופקי למרעד. המרעדים יכולים K ומגיעים עד ל- KGF 25 לתמוך ב- . ראש המרעד KGF70 יכול לנוח בין סמ' בודדים לעשרות סמ' והשולחנות בין עשרות למטרים. למרעד נלוות מע' בקרה

תאי טמפרטורה ולחות – ציוד בדיקה חיוני לכל חברה יצרנית 2002 חברת איי. או. עזרא אלקטרוניקה בע"מ מייבאת, מוכרת ותומכת למעלה עשורים תאי טמפרטורה ולחות 2 מ שונים. תפקיד התא הוא לדמות את כל הטמפרטורות והלחות שמוצר יראה בחייו החל משליחתו מהמפעל ועד/כולל פעולתו סופית ולבדוק שלא נגרם נזק למוצר שמשבית אותו. גודל התא ומידותיו נקבע לפי גודל המוצר אותו שמים על המרעד כמו-כן גם לפי ההספק שלו לחמם/לקרר את המוצר לערך הרצוי בקצב הרצוי. יכולת לדמות לחות היא אופצייה בתאים הללו. ליטר 22 התאים המשווקים הינם החל מ נפח פנימי ועד תאים בגודל חדרים. תחום או 70 טמפרטורות העבודה הינו ממינוס מעלות. הקצבים הינם 180 ועד 40 מינוס מעלות לדקה עבור הקירור ו/או 3 החל מ-

03-9440844 054-2299772 aoe_oren@outlook.com www.aoe.co.il

Save The Date 16-17.5.2023

Save The Date 17.5.2023

Embedded Solutions Systems & IoT Conference

17.5.2023, Pavilion 1, EXPO, Tel Aviv 08:30-15:00 Corporate Logo with Slogan Logo with Slogan

For submitting a callout for lectures: Tomer@new–techmagazine.com

בחסות:

• ההשתתפות באירועי ניו-טק היא לעובדי תעשיית ההיי-טק והאלקטרוניקה • הכניסה לתערוכה ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מוקדמת ואישור החברה המארגנת www.new-techevents.com עדכונים שוטפים והרשמה:

04

73 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online catalogs