New-Tech Military Magazine | Jan - Feb 2018

2 0 1 8

2018

במאי 29-30 גני התערוכה, ת”א

התערוכה הגדולה לענף ההיי-טק האלקטרוניקה בישראל. חברות המובילות בענף בישראל 150- בתערוכה יציגו כ ובעולם ויבקרו אלפי עובדים מהתעשייה. לצד התערוכה מגוון אירועים וכנסים מקצועיים.

במאי ׀ גני התערוכה ׀ הכניסה חופשית* 29-30 ׀ 2018 ניו-טק 29-30.05.2018 כולם נפגשים

בין המציגים:

בחסות:

www.new-techevents.com : לפרטים נוספים ולהרשמה info@new-techmagazine.com | 09-7882288

ההשתתפות בתערוכה ובכנסים ללא תשלום, אך נדרשת הרשמה מוקדמת ואישור החברה המארגנת.

התערוכה והכנסים הינם לעובדי ענף ההי-טק, האלקטרוניקה, התעשיות הצבאיות, ארגוני הבטחון ומוסדות אקדמיים בלבד.

Made with FlippingBook - Online catalogs