ני-טק מגזין | מרץ 2021 | המהדורה הדיגיטלית

High Reliability Interconnection Powell Electronics in Israel

Connectors, cables, value-added assembly

באזור הונג-קונג, מודל שכולל WinProp בתמונה: התפשטות גלים בתוכנת « מבנים וטופוגרפיה

בתמונה: תוצאות סימולציות להתקנת אנטנות בכלי טיס «

לייצור והגעה מהירה יותר לשוק של מוצרים בטוחים וטובים יותר.

האנטנות, מיקומי אנטנות, אפקטים של ובתחום RCS ברקים, בטיחות קרינה, הביולוגי שכולל אינטראקציה של שדות א"מ , בשם FEKO עם חומרים. בנוסף מודול של יודע לבצע אנליזות להתפשטות WinProp גלים במרחב ומשמש גם בתחום הצבאי וגם בתחום האזרחי, ובשנתיים האחרונות במיקוד בתחום הרכב האוטונומי. כיצד הסימולציות אלקטרומגנטיות משפיעות על מה שקורה כיום ומבט אל העתיד? החברות היצרניות כיום מפתחות מוצרים חכמים ומקושרים זה לזה ולאחרים. המגמה הזו הולכת ומתעצמת וכפועל יוצא, תחום פיתוח האנטנות הופך מורכב. החל ממוצרים לשימוש צבאיים וכלה במוצרים לשוק האזרחי אשר מגיעים לכל אדם. לדוגמה 13 לעד 4 בטלפון חכם סטנדרטי ישנן בין אנטנות המוטמעות במוצר. רכבים מקושרים ומוצרים ביתיים חכמים הינם רק התחלה. ההתקדמות בסימולציות אלקטרומגנטיות שיפרה משמעותית את תהליך התכנון למיקום האנטנות, תכנון הראדום ומניעת הפרעות אלקטרומגנטיות - מה שהביא להפחתת זמן התכנון, העברה מהירה יותר

Quell Glenair Harwin Amphenol Aerospace AB Connectors Lemo Conesys and more…

דוד אבירם משמש כמוביל תחום פתרונות ישראל. Altair האלקטרומגנטיות בחברת בפיזיקה מהאוניברסיטה B . Sc בעל תואר שנות ניסיון בתחומי 16 העברית ולמעלה מ- תאימות-אלקטרומגנטית בחברות גלובליות ומלווה כיום ארגונים ישראלים ובינלאומים בפיתוחים מתקדמים.

פריטים נוספים ובדיקת מלאי זמין ניתן למצוא באתר: www.powell.com לפרטים נוספים ניתן לפנות לרונן לינג

+972 )54( 4356804 נייד: +972-77-4701968 פקס: Israel @ powell . com אימייל:

דוד אבירם, מוביל תחום « סימולציות אלקטרומגנטיות בחברת ישראל Altair

35 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook Learn more on our blog