ני-טק מגזין | מרץ 2021 | המהדורה הדיגיטלית

פתרון לאתגריםהכרוכים בחשמול כלי רכב וולט 48 בגישהמודולרית לארכיטקטורתאספקהשל ], סגן נשיא עולמי לנושאים עסקיים בתחום כלי הרכב Patrick Wadden פאטריק וואדן [ ], דירקטור לעסקי כלי הרכב Nicolas Richard וניקולאס ריצ'רד [

י

וולט בכניסה, או לשמור את הצרכנים האלקטרו–מכניים המסורתיים הפועלים וולט, כמו למשל משאבות, מניפות 12 ב- ומנועים, ובמקום זאת, להמיר את המתח וולט באמצעות ממיר 12 וולט ל- 48 של מתח ישר למתח ישר מייצב. על מנת לנהל שינויים וסיכונים, מוסיפים בהדרגה את וולט למערכות 48 הצרכנים הפועלים ב- אספקת כוח היברידיות מתונות קיימות, 48 אבל עדיין משתמשים גם בממירים מ- וולט שמספקים קילוואטים 12 וולט ל- וולט 12 רבים של מתח, אשר מזינים 12 ברחבי הרכב לצרכנים הפועלים ב- וולט. ואולם, בארכיטקטורה מרכזית זו לא מנצלים באופן מלא את היתרונות של וולט וכך גם לא 48 רשת אספקת מתח ב- מביאים לידי מימוש את התועלת הקיימת בטופולוגיות הממירים, במערכות הבקרה ובמארזים המתקדמים. רוב רובם של הממירים המרכזיים ) 1 האלו ממתח ישר למתח ישר (איור מגושמים וכבדים, מפני שמשתמשים בהם בטופולוגית מיתוג של אפנון רוחב אות ) הישנה יותר, בתדירות נמוכה. PWM ( כמו כן, הם יוצרים נקודה אחת שבה קיימת

להיות האתגר הגדול מכולם. לביצוע שינויים במערכת העברת הכוח נדרשות לא פעם טכנולוגיות חדשות, שבהן יש צורך לבצע בהם בדיקות מקיפות, אשר אולי יצריכו ספקים חדשים שיש להם יכולת לעמוד בתקני האיכות והבטיחות הגבוהים של תעשיית הרכב. ואולם היתרונות עולים בהרבה על עלות ההמרה כפי שמתגלה בתעשיית מרכזי הנתונים 48 ככל שזו עוברת לרשת אספקה במתח של וולט. עבור תעשיית הרכב, מערכת היברידית וולט מספקת דרך שבה אפשר 48 מתונה של לצאת במהירות לשוק עם כלי רכב בעלי ערכי פליטה נמוכים, טווחי נסיעה ארוכים יותר ומרחק נסיעה גבוה יותר לכל ליטר דלק. היא מספקת גם אפשרויות תכנון חדשות ומלהיבות לקבלת ביצועים ותכונות טובים יותר, תוך הפחתת הפליטה של פחמן דו חמצני.

צרנים של כלי רכב פרטיים, משאיות, אוטובוסים ואופנועים עוברים

במהירות לחשמול כלי הרכב שלהם, כדי להגדיל את נצילות הדלק של מנועי שריפה פנימית ולהקטין אתפליטתדו תחמוצתהפחמן ). קיימות אפשרויות חשמול רבות, אך CO 2( רוב היצרנים בוחרים במערכת היברידית וולט, במקום בשרשרת העברת 48 מתונה של כוח היברידית מלאה. במערכת היברידית וולט במקביל 48 מתונה, נוסף לרכב מצבר של וולט. 12 למצבר הרגיל של באופן כזה קיבולת ההספק - זו שבה אפשר להשתמש עבור צרכנים גדולים יותר, כמו למשל עבור מיזוג אוויר וממיר קטליטי בזמן ). כדי P = V ● I ההתנעה - גדלה פי ארבעה ( וולט 48 לשפר את ביצועי הרכב, מערכת של יכולה להפעיל את המנוע ההיברידי המשמש לקבלת האצה מהירה יותר וחלקה יותר תוך חיסכון בדלק. ההספק שנוסף יכול גם לתמוך במערכות ההיגוי, הבלימה והמתלים ובנוסף במערכות הבטיחות, הבילוי והנוחות החדשות. להכנסה לשימוש של מערכת היברידית מתונה יש יתרון עצום מרגע התכנון. ההתגברות על הרתיעה מפני השינוי של רשת אספקת המתח וולט, שמשמשת מזה זמן, עלולה 12 ) בת PDN (

כיצד אפשר לשפר רשת וולט 48 אספקת כוח של

וולט כדי להפעיל את 48 הוספת מצבר של הצרכנים של שרשרת העברת הכוח ומערכת השלדה הכבדות יותר, מספקת הזדמנות למהנדסים. מעתה יש אפשרות בחירה להוסיף 48 מערכות שיכולות לטפל ישירות ב-

New-Tech Magazine l 42

Made with FlippingBook Learn more on our blog