ני-טק מגזין | מרץ 2021 | המהדורה הדיגיטלית

וולט 48 ארכיטקטורה מבוזרת לאספקת :2 איור

וולט 12 ארכיטקטורה מסורתית מרכזית לאספקת :1 איור «

«

ההספקים של הצרכנים השונים, אפשר לתכנן מודול אחד שיהיה מתאים לרמת ההספק המדויקת ואפשר יהיה לשדרג אותו לרמת ההספק העתידית של המערכת כאשר הוא ישמש במערכים מקביליים. קילוואט. 2 בדוגמה זו מוצג מודול של כפי שכבר צוין, יכולת ההתאמה ויכולת השדרוג תלויות במערכת. באמצעות השימוש במודולים מבוזרים במקום בממיר מתח ישר למתח ישר מרכזי, אפשר להשיג גם יתירות בעלות נמוכה בהרבה. לגישה זו יש גם N +1 של יתרונות, שבאים לידי ביטוי במקרה שהספק העומס משתנה במהלך שלב הפיתוח של הרכב. במקום לממש שינויים באופן מלא בהתאמה אישית לכל אספקת המתח, המהנדסים יכולים להוסיף או לגרוע מודולים. יתרון תכנוני נוסף מתקיים בקיצור זמן הפיתוח, שנגזר מהעובדה שהמודול כבר מאושר ועומד בדרישות.

אפשרות לכשל במערכות רבות קריטיות של שרשרת העברת הכוח. ארכיטקטורה שונה, שאת השימוש בה אפשר ) 2 לשקול, היא אספקת כוח מבוזרת (איור עם רכיבי אספקה מודולריים. ארכיטקטורות וולט 48 אספקת כוח אלו עם ממירי מתח מ- וולט מפוזרות ברחבי הרכב בסמיכות 12 ל- וולט. אפשר להבין ממשוואות 12 לצרכניםשל ההספק הפשוטות מדוע בשימוש I 2 R = הפסדים P ו- P = V ● I וולט, יש נצילות גבוהה יותר מאשר 48 ב- וולט. 12 בהעברה של וולט, הזרם נמוך 48 ברמת הספק נתונה, ב- וולט, ויש לו 12 פי ארבעה מאשר במערכת של מהזרם 1/4 ). כאשר I 2 R פחות הפסדים ( 16 פי עובר, הכבלים והמחברים יכולים להיות קטנים יותר, בעלי משקל קטן יותר וזולים יותר. בארכיטקטורה המבוזרת לאספקת המתח מגולמים גם יתרונות משמעותיים

של ניהול חום ושל יתירות מערכת ההספק ). זו דרך נוספת שבה ניתן לפזר 4 (איור הספק סביב הרכב, ללא המשקל, הקשיים החומניים והנפח שקיימים בשימוש בממירים המסורתיים ממתח ישר למתח ישר. היתרונות של רכיבים מודולריים עבור ארכיטקטורות מבוזרות בגישה מודולרית לאספקת מתח מבוזרת ) יש רמה גבוהה של סילומיות 5 (איור .) scalability ( וולט מהמצבר מועברת לרכב, 48 יציאה של אל התקני העומס השונים הפועלים במתח גבוה, ומגדילה למקסימום את היתרונות ) והפסדים נמוכים 4 של זרם נמוך יותר (פי ), אשר מאפשרים שימוש ברשת 16 יותר (פי אספקת מתח קטנה יותר מבחינה פיסית ובעלת משקל נמוך יותר. בתלות בניתוח

הנצילות של ממיר מתח ישר למתח ישר :4 איור

הנצילות של ממיר מסורתי ממתח ישר למתח :3 איור

«

«

98% היא Vicor של

94% ישר היא

43 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook Learn more on our blog