ני-טק מגזין | מרץ 2021 | המהדורה הדיגיטלית

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Automotive

New Products

IoT

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive , שניהם VGS-320D ו- VGS-350C יותר משתמשים בקירור על ידי אוויר מאולץ, עם מניפה מובנית מבוקרת טמפרטורה. לכל הדגמים יש בנוסף ממשק חיבור בבורג, בצד הגנות מפני קצר, זרם יתר ומתח יתר. האפשרויות של כיסוי נקודת החיבור ושל ) זמינות אף הן. conformal ציפוי צמוד ( VGS-W ו- VGS-C, VGS-D הסדרות מתוכננות כדי לעמוד בדרישות המערכת GB ו- IEC/EN 61558, IEC/EN 60335 . היחידות גם תואמות לתקני הפליטה 4943 ולעמידה Class B 55032 בהקרנה/בהולכה לגבי הרמוניות 61000-3-2 בדרישות לגבי עמידות. 61000-4-3 ובדרישות לסיכום: VGS-C, VGS-D, סדרת המוצרים: VGS-W יישומים: שימוש כללי, בקרה תעשייתית Digi-Key, Mouser, זמינות הפצה: Arrow Computers Communication

Motion

Communication

VGS-C,

VGS-D,

גיליון נתונים: VGS-W Bel אודות

, עם צריכת הספק נמוכה ללא 62368-1 עומס, לצורך הקטנת ההספק במצב המתנה ביישומים תעשייתיים. עבור יישומים עם מגבלות תקציב, הסדרה מציעה דירוגי הספק CUI של VGS-C ואט והיא בעלת 350 ואט ל- 35 שנעים בין 36 ,24 ,15 ,12 ,5 מתחים במוצא יחיד של וולט מתח ישר. מאופיינים בתיקון גורם 48 ו- הספק אקטיבי ובהגנה על טמפרטורת יתר, מציעים דירוגי VGS-D הדגמים בסדרה ואט והם בעלי 320 ואט לבין 75 הספק שבין וולט 48 ו- 24 ,15 ,12 ,5 מתחי אספקה של 35 מספקת מ- VGS-W מתח ישר. הסדרה ואט ובעלת מתחי אספקה של 150 ואט עד וולט מתח ישר. 48 ו- 36 ,24 ,15 ,12 ,5 יש טווח רחב VGS-W ו- VGS-D לסדרות וולט מתח חילופין 305 של מתחי כניסה של ובדגמים של כל שלוש הסדרות אפשר לכוונן את המוצא. אמנם רוב הדגמים בשלוש הסדרות מקוררים בהולכה, אך הדגמים עם ההספק הגבוה

(נסד"ק: Bel היא חברה בקבוצת CUI Inc מתכננת, Bel ). חברת BELFB ו- BELFA מייצרת ומשווקת טווח רחב של מוצרים שכוללים הגנה על מעגלים, מחברים, מכלולי כבלים, רכיבים בדידים, רכיבים מגנטים וספקי כוח. החברה משרתת את השוק העולמי ומפעילה מתקנים ברחבי העולם. לפרטים: www.cui.com

Custom Engineered Connector & Cable Solutions for Industiral Applications

Specializing in:

Robotics & Machinery

Electric Vehicles

Renewable Energy

Medical Equipment

Agriculture

+972 73 2277400 | issales@peigenesis.com | www.peigenesis.com

63 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook Learn more on our blog