ני-טק מגזין | מרץ 2021 | המהדורה הדיגיטלית

SMART FACTORY Pavilion 1, EXPO Tel Aviv 5.10.2021 | 9:30-15:00

Save The Date 5.10.2021

Industry 4.0 is a name for the current trend of automation and data exchange in manufacturing technologies. It includes cyber-physical systems, the Internet of things, cloud computing and cognitive computing. Smart manufacturing is the foundation of Industry 4.0 revolution and reshape the future of the world economy. Industrial production of the new era will be highly flexible in production volume and customization, extensive integration between customers, companies, and suppliers, and above all sustainable. All the latest cutting edge technology & services geared for Industry 4.0 and the modern factory: Industrial internet of things (IIOT), Automation / Robotics Machine to machine (M2M) Artificial Intelligence Cyber systems Cloud computing Data Security Sponsored by

בחסות:

For submitting a callout for lectures and sponsorships: Tomer@new–techmagazine.com

New-Tech INDUSTRY 4.O – SMART FACTORY conference will be held alongside the New-Tech Exhibition, the largest Exhibition in the High-Tech and Electronics fields.

The conference and exhibition are for employees of the high-tech and the electronic industries, government, academic institutions industrial manufactory sector. The New-Tech INDUSTRY 4.O – SMART FACTORY conference is a communication and networking event for the entire manufacturing sector. Developers, experts and decision-makers from the manufacturing האירוע יתקיים בהתאם להוראות הממשלה, יש להמשיך ולהתעדכן באתר החברה • ההשתתפות באירועי ניו-טק • היא לעובדי תעשיית ההיי-טק והאלקטרוניקה • הכניסה לתערוכה ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מוקדמת ואישור החברה המארגנת For more information and registration: www.new-techevents.com

Made with FlippingBook Learn more on our blog