ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

Latest News חדשות מהארץ והע ו לם

זכה בפרס מוצר השנה בתחום Hailo של AI שבב ה- Edge AI ה-

Edge AI הוכתר כ”מעבד ה- Hailo -8 מעבד ; בין החברות שזכו 2021 הטוב ביותר” לשנת . NVIDIA בפרס בשנים קודמות: אינטל ו- מתל-אביב, Hailo חברת הסטארט-אפ למכשירי קצה, מודיעה AI המספקת שבבי שלה, המיועד Hailo -8 מדגם AI שמעבד ה- למכשירי קצה ברשת, זכה בפרס עבור מוצר והראייה לשנת Edge AI השנה בתחום ה- . Edge AI and Vision Alliance מטעם ה- 2021 הפרסים מעניקים הכרה לחדשנות ולמצוינות שמפגינות חברות הטכנולוגיה המובילות בעולם, המאפשרות לממש בינה מלאכותית בעלת יכולות ראייה וראייה ממוחשבת. Edge הפרסים עבור מוצר השנה בתחום ה- והראייה מחולקים זו השנה הרביעית, AI וניתנים בשבע קטגוריות. המוצרים נשפטים על ידי פאנל מומחים עצמאיים המתבססים על קריטריונים של חדשנות, השפעה על לקוחות, שוק ובידול תחרותי. בין החברות . NVIDIA שזכו בפרס בשנים קודמות: אינטל ו- זכה בפרס עבור Hailo -8 “אנחנו גאים ש- 2021 הטוב ביותר לשנת Edge AI מעבד ה- “, אמר אור דנון, מנכ”ל ומייסד משותף מתוכנן באופן Hailo . “השבב של Hailo של במכשירי קצה, ואנחנו AI ייחודי למשימות גאים להציע את הטכנולוגיה זוכת הפרס מבוססת על בינה SatGuard מערכת מלאכותית, ביג דאטה ולמידת מכונה ופותחה בתוכנית מואצת במסגרת מרכז החדשנות התאגידי של התעשייה האווירית התעשייה האווירית חנכה מרכז חדשנות SPARX בחטיבת מערכות טילים וחלל – בו תתמקד התעשייה Innovation LAB האווירית בהנבטות ובפיתוח מיזמים רוחביים בכל קווי העסקים של החטיבה. במרכז יושם דגש על חדשנות פתוחה, חדשנות

כבר מוטמע במוצרים Hailo של AI מעבד ה- של פוקסקון BOXiedge חדשניים דוגמת של ליאופרד אימג’ינג. Edge Turing ו- , מוצרים אלה מציעים Hailo -8 באמצעות משתלמים של הדור הבא AI פתרונות עיבוד עבור אנליטיקת וידאו, המאופיינים באיכות תמונה גבוהה וביעילות אנרגטית מהטובות .) inference ביותר, לצורך ביצוע היסקים ( הפתרונות מסייעים ליישומים דוגמת ערים חכמות, פתרונות רפואיים חכמים, קמעונאות תעשייתי. IoT חכמה ו- אור דנון יוביל מפגש Hailo מנכ”ל במאי תחת 26 ב- Embedded Vision Summit ב- ביישומים Edge AI הכותרת “בניית מוצרי ובמגזרים שונים: תיאור מקרה ותובנות של ”. יצטרף אליו המרצה האורח NEC חברת בישראל NEC צבי לב, מנהל מרכז המחקר של וסגן נשיא תאגידי בחברה. פרטים נוספים ניתן לראות בקישור הבא. על ידי אור דנון, 2017 הוקמה בפברואר Hailo אבי באום, הדר צייטלין ורמי פייג ז”ל, בוגרי יחידת עילית טכנולוגית של חיל המודיעין. עובדים בתל-אביב 130 החברה מעסיקה כיום ובחו”ל, וממשיכה לגייס עובדים נוספים. בחטיבת מערכות, טילים וחלל של החברה וכחלק מתשתית החדשנות הרוחבית בתעשייה האווירית. על בסיס ניתוח מידע המתקבל מהלוויינים (טלמטריה) מסוגלת המערכת לנתח מגמות ולזהות חריגות ושינויים במצב הלוויינים במסלול תוך טיפול באירועים אלו ומניעת אירועים עתידיים. המערכת נבנתה בהליך פיתוח מהיר במרכז החדשנות של התעשייה IAI Innovation Center האווירית

Hailo קרדיט:

שלנו לקשת רחבה של חברות במגוון ענפים, המעוניינות ליצור חדשנות ולשמר את היתרון התחרותי שלהן”. מאפשר ללקוחות לשלב Hailo -8 TM מעבד בעלי קצב עיבוד AI במכשירי קצה יכולות .) TOPS טרה פעולות לשנייה ( 26 גבוה של ל- הוא מספק פתרון גמיש יותר להאצת מגוון רחב של אפליקציות מבוססות למידת מכונה בעלות יעילות גבוהה ומאפשר אופטימיזציה של זמן ההגעה לשוק של מכשירים בעלי חומרה סטנדרטית. השוואה שהתבצעה בין הקצב הממוצע FPS – Frames של עיבוד תמונות לשנייה ( לבין מעבדים Hailo -8 TM ) של Per Second הוכיחה כי מעבד NN אחרים במגוון מבחני הציג קצב עיבוד תמונה Hailo של AI ה- .26 לשנייה גבוה בשיעור של עד פי אורגנית וזיהוי מגמות וטכנולוגיות עתידיות. במסגרת זאת, התעשייה האווירית פיתחה מערכת חדשנית לתפעול, לתחזוקת ולניהול לווייני תצפית ותקשורת המיועדת להארכת . המערכת SatGuard חיי הלוויין במסלול בשם , AI מבוססת על טכנולוגיות בינה מלאכותית ביג דאטה ולמידת מכונה ומטרתה לזהות אנומליות והתנהגות לא שגרתית בפעילות לוויין. פיתוח המערכת החדשנית מבוסס על היכולות הנרחבות שנצברו בתחום החלל

חדש מהתעשייה האווירית: מערכת חדשנית לתפעול ולניהול SPARX לוויינים ומרכז חדשנות לחטיבת מערכות טילים וחלל

New-Tech Magazine l 14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online