ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

2 0 2 1

SAVE THE DATE 5-6.10.2021

2021

באוקטובר 5-6 , אקספו תל אביב

MEET OUR EXHIBITORS

optics

CIS

Quectel LOGO

企业标志

GOA-Tech

C0, M0, Y0, K100

C0, M95, Y95, K0

C0, M0, Y0, K60

A 001 Quectel LOGO

Corporate Identify System

企业形象识别系统

Plastic & Machining Products

בחסות:

האירוע ● הכניסה ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מוקדמת ואישור החברה המארגנת ● ההשתתפות באירועי ניו-טק היא לעובדי תעשיית ההיי-טק והאלקטרוניקה For more information and registration: www.new-techevents.com יתקיים בהתאם להוראות הממשלה, יש להמשיך ולהתעדכן באתר החברה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online