ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

2 0 2 1

2021

באוקטובר 5-6 , אקספו תל אביב

כולם נפגשים 5-6.10.2021

בחסות:

לפרטים נוספים והרשמה: info@new-techmagazine.com ,09-7882288 : טל www.new-techevents.com האירוע יתקיים בהתאם להוראות הממשלה, יש להמשיך ולהתעדכן באתר החברה

www.new-techevents.com

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online