ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

יסייעו למכוניות V2X ו- 5G הענן וטכנולוגיות ולתשתיות "לדבר" אלהעםאלה ועםהעריםשמסביב HARMAN ראיון עםהדסטופור כהן מחברת

המכוניותהמקושרותשיגיעו בקרובאל כבישי ארצנו, מתוגברות בטכנולוגיית , יידעו לדבר האחת V2X ו- 5G ענן, עם השנייה, עם הרמזורים והשלטים, תשתיות הדרך והערים ובעצם, עם העולם כולו ויתרמו לא רק לבטיחות הנוסעים והורדת העומסים, אלא יתרמו לחויית הנסיעה החדשה. ראיון HARMAN עם הדס טופור כהן מ- תעשיית האוטו-טק ממוקדת בשנים האחרונות בכמה שינויים משמעותיים שהענף עובר ובפיתוח של מספר טכנולוגיות בולטות, שהצלחתן תשנה את החברה האנושית, בינהן אפשר למנות את הנהיגה האוטונומית (שעשתה המון רעש וקצת נדחקה לשוליים לאחר שהשוק הבין כי עוד רחוקה הדרך למכונית האוטונומית המלאה), רכבים חשמליים והתשתית לפריסתן, שיתופיות של מכוניות ו/או נסיעות וקישוריות לכלי רכב. בעוד חלק מהטכנולוגיות מככבות תדיר בתקשורת, הרכיב האחרון במהפכה הצפויה, שמדבר על יכולות התקשור של מכוניות לא זכה לפופולריות תקשורתית כחבריו. מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

יצאנו לבדוק עם אחת המומחיות בתחום, הדס טופור כהן, מנהלת קבוצת OTA & המוצר ופיתוח עסקי לפתרונות , על מה HARMAN , בחברת Cybersecurity בדיוק מדובר. ״כשמדברים על קישוריות של כלי רכב, בבסיס מדובר בפתרון שאמור לאפשר לכל מכונית על הכביש לקבל ולשדר מידע מהסביבה ואל הסביבה, בין אם מדובר במכוניות אחרות, תשתיות כביש, דוגמת מערכות שילוט ורמזורים ועד בעצם Vehicle to לכל רכיב רלוונטי בסביבה ( ). בתיאוריה, המכונית Everything : V 2 X המקושרת תוכל לתקשר (וסביר שבסיוע הענן) וללא תיווך של מכשירים ניידים ברכב, עם כלי רכב ורכיבי תשתיות והנהנים המידיים יהיו הנהגים שיכולו לנסוע בצורה בטוחה יותר, חלקה יותר ותוך התאמה לתנאי הכביש, חבריהם הנהגים האחרים, מזג האוויר וכד׳״. האם זה אומר שנבלה פחות זמן על הכבישים בפקקים? ״הרשויות שבכבישיהם יסעו הרכבים המקושרים, יוכלו מצידן לנהל אופטימלית

אתרשתהכבישים, לחלקנכון יותרמשאבים ועלויות, להגביר שוויוניות בין המשתמשים השונים בכבישים, לווסת תנועה, לדווח על סכנות ותקלות ולייעל את התנועה הצפופה ולהורדת הגודש התחבורתי. מחקר שערך מרכז אפקה לתשתיות תחבורה ולוגיסטיקה עבור המדען הראשי, העריך כי אכן, הקמת תשתית מקושרת עשויה להקטין את בעיית הגודש בכבישים בנוסף לתועלות שנובעות מחיסכון בבניית תשתיות, בטיחות והיבטים סביבתיים. מאפשרים ניצול V 2 X יישומים מבוססי מרבי של היצע התשתיות באמצעות הקטנת המרחק בין הרכבים הנעים והנעת כלי רכב במהירות אופטימלית. פיתוח של יישומי לניהול ביקושים, המבוססים על גישת V 2 X )) עשוי use - per - pay תשלום-לפי-שימוש לחולל שיפור נוסף ברמת השירות. להערכת נמצאת V 2 X המחקר, התועלות מהטמעת בצמצום עמידה בפקקים, חסכון בדלק, הקטנת זיהום האוויר ושיפור הבטיחות מיליארד 9 בדרכים וכל אלה מסתכמים בכ- שקל בשנה. ? 5G ואיך משתלבת בתמונה כניסת ה- המהירה לחיינו, הכניסה 5 G ״כניסת ה-

New-Tech Magazine l 30

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online