ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

בצפיפות הטרנזיסטורים כל שנתיים וחצי. ככל הנראה החומרה הדיגיטלית עבור מתקשה לעמוד בביצועים הנדרשים DPD לרוחבי סרט גבוהים, ויתכן שמכאן נובעת 5 G mm - waves התקינה המוחלשת ל- 1 GHz שבה רוצים לשדר רוחבי סרט של ויותר. המשמעות היא שידור רחב סרט שהינו נציל פחות ספקטראלית, ולכן דורש פחות תיקון. היא השיטה הנפוצה וככל DPD עדיין, הנראה המאמץ לפרוץ את רוחב הסרט ימשיך להתמקד בשיטה זו. Feedforward correction ) FF ( שיטה אנלוגית ותיקה שדעכה עם השנים עכב ההתמקדות בשיטות הדיגיטליות. יש יתרון ברור ביכולת לטפל ברוחבי FF ל- סרט גדולים בגלל האופי האנלוגי שלה. המורכבות של המעגלים האנלוגיים והשליטה בהם היא גבוהה. מייצרת את סיגנל FF הלולאה הראשונה ב- השגיאה ע"י חיסור של דגימה ממוצא מגבר סיגנל נקי) מדגימה של + ההספק (שגיאה סיגנל הכניסה הנקי. הלולאה השנייה לוקחת את סיגנל השגיאה, מגבירה אותו ומחסרת אותו ממוצא המגבר וכך נותר בתאוריה רק הסיגנל הנקי המוגבר. הסיבוכיות של השיטה נובעת מהצורך בדיוקיי פאזה, אמפליטודה והשהייה חשמלית גבוהים. כמו כן נדרש שטח כרטיס נוסף לרכיבים האנלוגיים של לולאות התיקון, הכולל מגבר שגיאה. רוחב הסרט הגבוה ביותר עד כה הודגם Exband Networks בסטארט-אפ הישראלי הישנה עם FF אשר התבסס על טכנולוגית ה- רוחב 300 MHz מספר פריצות דרך והראה עם מגבר 5 G סרט משודר העומד בתקינת וואט. 40 של GaN לשיטה יש יתרון מעניין ולרוב לא מוכר דווקא בתדרים הגבוהים יותר של הגלים המילימטריים. בגלל האופי האנלוגי של הוא זה שקובע את fractional BW השיטה, ה- Exband Networks מגבלות התיקון. למשל, ,2.6 GHz סביב תדר 300 MHz BW שהדגימה מוכיחה כי תיקון דומה ברוחב סרט של ומעלה! 26 GHz יכול להתבצע בתדרי 3 GHz זו יכולת לינאריזציה רחבת סרט חסרת יתקרב לזאת DPD תקדים, אין לצפות ש- בזמן הקרוב.

לפני לינאריזציה ACPR

אחרי לינאריזציה ACPR

אחרי לינאריזציה EVM

לפני לינאריזציה EVM

EVM ו- ACPR מדדי לינאריות :1 איור

«

DPD טופולוגיה של :2 איור

«

Feed Forward טופולוגיה של :3 איור

«

New-Tech Magazine l 34

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online