ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

הופכים במהירות לסימן ההיכר של IIoT כלי מודרניות ולגורם המעניק יתרון OT סביבות תחרותי. בהתאם לכך, חשוב ליישם את התובנות הקיימות לגבי סיכונים ועלויות, ולאמץ את ההנחיות שהוצגו בתקנות החדשות, כדי להקדים את הסיכונים עשויים להביא עמם לסביבות IIoT שמכשירי תעשייתיות.

לבחון ולטפל בסיכון מנקודות מבט שונות אך משלימות, כדי ליצור הקשר לאבטחה . תנאי קריטי OT הכוללת של סביבת לכך הוא להגיע להבנה ברורה של מיקום הנכסים שעליהם יש להגן ומיפוי של תעבורת הרשת בארגון. לפני הכל, יש להשיג ) לרשתות ונקודות קצה של Visibility נראות ( ) ולרכז מידע ICS מערכות בקרה תעשייתית ( ללא צורך IIoT ו- IT , OT , IoT אודות נכסי בקישוריות נוספת. בדרך זו, ממשקי אדם- ) ותחנות עבודה הנדסיות HMIs מכונה ( IT ) יכולים לקבל מידע על איומי EWS ( וחולשות, ולשפר את האבטחה של נכסים אלה מבלי להשפיע על הפרודוקטיביות של הארגון או להאריך את זמני ההשבתה. מידע אבטחה המקושר לתעבורת רשת הוא גם המפתח לזיהוי ומעקב אחר איומים . התקפות IT / OT החוצים את גבול ה- מתחילות OT רבות המשפיעות על סביבות , כך שגורמי ההגנה דורשים IT ברשת ה- ורשתות ICS חתימות איום גם עבור התקני . IT , בנוסף לאלה שנבנו עבור מערכות OT , ללא צורך CPSs טכנולוגיה המאבטחת בתצורה מחדש של חתימות או עדכונים ידניים, מאיצה את הזיהוי והתגובה.

בעוד שהחוק החדש מיועד בעיקר לסוכנויות ממשלתיות ולספקים ונותני השירות איתם הן עובדות, הרי שיהיה זה נבון מצד חברות ומפעילי תשתיות קריטיות בכל המגזרים לקרוא את המפה, ולהתחיל בהקדם האפשרי לשפר ולאמץ את שיטות העבודה IoT הטובות ביותר שבנמצא לאבטחת . IIoT ו- נשאלת השאלה איפה להתחיל? חברות תשתית קריטיות צריכות להיות מסוגלות IoT / לזהות ולעקוב אחר איומים ממכשירי וה- IT החוצים את גבולות רשתות ה- IIoT היוו OT . אבל המציאות היא כי רשתות OT IT "נקודה עיוורת" עבור מומחי אבטחת OT במשך עשרות שנים. ככל שיותר נכסי מדור קודם מקבלים ממשק לאינטרנט, וחברותתעשייתיותמוסיפות יותר מכשירים המחוברים לאינטרנט לסביבות שלהם כדי להניע אוטומציה ומודרניזציה, האתגר של צמצום הסיכון רק הולך וגדל. בשל חוסר IT ו- OT ניראות וטלמטריה, צוותי אבטחת לעתים קרובות מגששים באפלה, ואינם שכבר פרוסים CPSs מודעים לכל נכסי ה- בסביבתם ונמצאים תחת אחריותם. ניהול סיכונים פרואקטיבי דורש יכולת

יניב ורדי, מנכ"ל קלארוטי - « חברת אבטחת הסייבר התעשייתי קרן מזור קרדיט צילום:

Cables for industrial vision & communication

Servo motors & Drivers

HMI & SCADA

Linear Motors

Stepper motors & drivers

Industrial Robots

Motion controllers & PLC

Planetary Gearbox

Dc Brush & Brushless Motors & Drivers

Motion Controller & PLC programing

C:100 M:56 Y:9 K:0 C:100 M:0 Y:40 K:0

03-9288880 פקס: | 03-9288888 טל': | 052-4732030 נייד: | , קרית אריה, פתח תקוה 32 , עמל מכטרוניקס בע"מ www.mechatronics.co.il office@mechatronics.co.il

37 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online