ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

High Reliability Interconnection Powell Electronics in Israel Connectors, cables, value-added assembly

Quell Glenair Harwin Amphenol Aerospace AB Connectors Lemo Conesys and more…

www.powell.com פריטים נוספים ובדיקת מלאי זמין ניתן למצוא באתר: Israel @ powell . com אימייל: | +972-77-4701968 פקס: | +972 )54( 4356804 נייד: | לפרטים נוספים ניתן לפנות לרונן לינג

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online