ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

לאתר את הדלקת, אלא צריך למדוד גם את היקפה. אחת מהשיטות למעקב אחר מיקומם של מכשירים רפואיים בליעים ), מכיוון pH בבטן הוא מדידת ערך הגבה ( שרמת החומציות משתנה באופן משמעותי בחלקים שונים של מערכת העיכול, כמו לדוגמה במעבר מהקיבה למעי. כיום נחקרות שיטות מדויקות יותר למעקב אחרי מיקום המכשיר במערכת העיכול. ומרכז המחקר והאוניברסיטה של IMEC ), אחת משותפותיה במרכז WUR ווגנינגן ( , חוקרות כיום אב OnePlanet המו"פ טיפוס של מכשיר רפואי בליע במערכת עיכול מלאכותית המדמה את התנאים השוררים במערכת העיכול. מטרתה של הבדיקה בתנאי המעבדה היא הערכת רגישות המדידה של החיישן בתנאים הקשים השוררים במערכת העיכול, את יציבותו סגוליותו לאורך זמן ואת בטיחותו. חדר השירותים ככלי אבחון מכשירים רפואיים בליעים מתאימים לבדיקות קצרות ואפילו לקבלת נתונים בזמן אמת למטרות אבחון והתאמת ושותפי המחקר IMEC הטיפול. החזון של הוא בניית OnePlanet שלה במרכז המו"פ כלים פשוטים לשימוש, לניטור ומעקב אחר המצב הרפואי על פני תקופה ארוכה, במטרה למנוע מחלות. כבר קיימים בשוק מכשירים לבישים המשמשים למטרות דומות, אבל הבעיה איתם היא שהמשתמש עדיין צריך ללבוש או לשאת אותם על הגוף וחלק מהמשתמשים לא מתמידים בכך. לעומת זאת, כולם הולכים לשירותים. 'האסלה החכמה' היא חלק מפרויקט 'חדר השירותים הבריא' שבו חדר השירותים מצויד בחיישנים למדידת מדדים רפואיים, מבלי להטריח את המטופל ואפילו בלי לצאת מהבית. על פי החזון הזה יהפוך חדר השירותים, החדר שבו כולם משתמשים בכל יום, לכלי בדיקה שיבצע בדיקות יומיות. המדידות יתבצעו באופן לא פולשני באמצעות אסלה חכמה או אביזר אחר בחדר השירותים, והמשתמשים יקבלו משוב רפואי בזמן אמת, לפי תוצאות המדידה האחרונה או מגמות לאורך זמן. בדור הראשון, מכילה האסלה החכמה חיישנים למדידת תפקוד מערכת הלב וכלי הדם, ובהם אק"ג (אלקטרוקרדיוגרם) ו־ ). בדור הבא photopletysmography ( PPG יתווספו לאסלה חיישנים לבדיקת שתן

ידיעת מיקום המכשיר הרפואי הבליע במערכת העיכול הוא המפתח :3 איור « לקביעת מיקום הדלקת. המיקום במערכת העיכול היקף הדלקת

מקיף בנושא הרגלי מזון ואכילה, שבו יעשה שימוש בחיישנים הבליעים ובאסלה הוא מרכז IMEC . OnePlanet החכמה של חדשנות המפתח טכנולוגיות לענפי המזון, IMEC הבריאות והחקלאות ובו משתפת פעולה עם אוניברסיטת רדבוד, מרכז ) WUR המחקר והאוניברסיטה של ווגנינגן ( ובית החולים האוניברסיטאי רדבוד שבהולנד. תוצאות המחקר יניחו את היסודות לייעוץ בנושא בריאות, שבסופו של דבר יוביל לשינויים באורח החיים. זהו אתגר גדול. בדיוק כמו שענידת צמיד לבדה לא משפרת את הכושר הגופני, Fitbit כך השימוש באסלה חכמה לא ישנה את התזונה והרגלי האכילה בשבילך. בעזרת מדעני התנהגות ומומחים לתזונה, נבדקות דרכים חדשות לספק OnePlanet במרכז ייעוץ רפואי אישי. כולם יודעים שתזונה בריאה פירושה אכילת מזון עשיר בסיבים תזונתיים ושתיית הרבה מים. אבל תזונה לא בריאה משפיעה על כל אחד מאיתנו בצורה אחרת. מדדים אישיים מקלים על מתן ייעוץ אישי ויעיל יותר מייעוץ כללי. התאום הדיגיטלי שלך הנתונים שנאספים על ידי חיישנים בליעים ואסלה חכמה, ביחד עם מידע תלוי הקשר (מה עשו הנבדקים ברגע נתון?), מידע על המצב הנפשי, דפוסי שינה או רמות כאב, יוצרים מאגר נתונים עשיר, שממנו אפשר להבין טוב יותר את מצבו הרפואי של מטופל מסוים עכשיו ובעתיד. 'התאום

וצואה, במטרה למצוא קשר בין סמנים ביולוגים למצבים של התייבשות ועצירות.

אסלה חכמה חדשנית במקביל לשדרוג אסלה רגילה, מפתחת גם דגם ניסיוני של אסלה המצויד IMEC במכשור הבדיקה החדשני ביותר. האסלה הזאת מבצעת סדרת בדיקות מקיפה יותר ועוזרת להבין מהם הגבולות של שימוש באסלה ככלי למחקר בנושא תזונה וחילוף חומרים. במקביל, מקדמת האסלה החכמה פיתוחים טכנולוגיים חדשים. החיפוש אחר מדד הזהב הזה עוזר להגדיר מהו מינימום התכונות ההכרחי עבור החיישנים. הגדרת הדרישה מגדילה את הסיכויים לפיתוח טכנולוגיית חיישנים מתאימה. מזון למחשבה פיתוחם של חיישנים בליעים ואסלה חכמה לא מסמן שהעבודה נגמרה. הערך המוסף של טכנולוגיית החיישנים הזאת טמון ביכולת להשתמש בנתונים שאספו החיישנים לחילוץ תובנות, זיהוי מגמות ובניית מודלים. מכשירים רפואיים בליעים הם כלי מחקר המאפשר לבצע מחקרי רוחב גדולים, שבהם עניין רב בענפי הרפואה, התזונה והתרופות. האסלה החכמה מאפשרת לחוקרים במרכז המחקר לעקוב באופן תקופתי אחרי OnePlanet מדדי חילוף החומרים ומחלות נוספות על רקע התזונה, מבלי להטריח את הנבדקים. מתכנן מחקר OnePlanet מרכז המחקר

New-Tech Magazine l 40

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online