ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

מתקפותסייבר על מתקני תשתיתאסטרטגיים ) – איוםמשמעותי על בטחון הציבור Critical Infrastructure (

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

הסייבר, שינויים הנדרשים בדרכים לאבטחת תוכנה ועוד. כמו כן, האחריות לפתח תקנים, כלים ושיטות עבודה מתקדמות, הוטלה על מחלקת המסחר עבור חברות המספקות תוכנות לממשלה. ביידן קרא למחלקה לביטחון המולדת להקים מועצה לבדיקת בטיחות סייבר, בה בכירים מהמגזר הפרטי והממשלתי יעבדו יחד, כדי למקסם את התקנות החדשות ואף הדגיש את הכוח בעבודה משותפת וקורלציה בין הסוכנויות השונות. האיומים הגוברים בתחום מתרחשים בכל העולם ומדובר על איום חוצה גבולות. כדי להתמודד עם האיומים הללו, חברות ישראליות נמצאות בחוד החנית ומפתחות טכנולוגיות וכלים במטרה להתגונן מפני התקפות או נסיונות נוזקה אחרים. כמו כן, ניתן לראות את היקף ההשקעות וגיוסי ההון ההולכים וגוברים בישראל ובעולם. , קרן הון סיכון HIVE2040 דוגמה לכך היא שהוקמה על ידי קבוצת אבנון ונמצאת בתהליך רישום לקראת הנפקה בבורסה , HIVE 2040 בתל אביב. שותפות המו"פ בהובלת קבוצת אבנון, משקיעה בחברות Smart בתחומי הסייבר, הערים החכמות, ה-

, כאשר מתקפות סייבר על תשתיות 21 ה- קריטיות מהוות איום אמיתי וגובר, העלולות לפגוע ואף לשתק את תפקודה התקין של מדינה, ולהביא לנזקים כלכליים וסביבתיים בסדר גודל עצומים לצד פגיעות בנפש. התפתחות הטכנולוגיה, לצד האיומים הגוברים, מחייבים את הממשלה והחברות הפרטיות לתת את ההתייחסות הראויה לרבות הקצאת כלים ומענים על מנת להתמודד עם איומים אלה. מתקפת הסייבר נגד חברת קולוניאל פייפליין מצטרפת לשורה של איומים וניסיונות תקיפת סייבר כנגד ארה"ב, לרבות מתקפת סייבר על הממשלה ,2020 הפדרלית של ארצות הברית בשנת אשר הצליחה לפרוץ לגופי ממשל רבים. בעקבות המתקפה ולאור אירועי הסייבר המהותיים שהתרחשו בתקופה האחרונה, ממשל ביידן פרסם צו נשיאותי, וזאת כדי להגן על רשתות ומערכות מחשוב פדרליות. המסמך מפרט נהלי רגולציה, תקנים ותכנית השקעה בתשתיות בהיקף של מיליארדי דולרים. בין התקנות המצוינות בצו הנשיאותי ישנה התייחסות להטמעת ושדרוג תקני אבטחת

מתקפת הסייבר על חברת הזיקוק הגדולה בארה"ב קוליניאל פייפליין, הביאה את ממשל ביידן לפרסם צו נשיאותי מעמיק ויוצא דופן כדי להגן על רשתות ומערכות מחשוב פדרליות. האם ניתן היה למנוע את המתקפה, איך מתבצעת מתקפה וכיצד אפשר להתגונן? בתחילתחודשמאי דיווחו כלאתרי החדשות בעולם על מתקפת הסייבר נגד חברת ,) Colonial Pipeline ( קולוניאל פייפליין חברת הנפט הגדולה בארה"ב. המתקפה בוצעה באמצעות תוכנת כופר במהלכה ג'יגה בייט של מידע 100 האקרים גנבו כ- והביאו להשבתה של ציוד המחשוב ושל צינור הנפט המרכזי והגדול ביותר בארה״ב, המספק כמעט מחצית מהדלק של מדינות החוף המזרחי. המתקפה הביאה לעצירה מוחלטת של פעילות החברה למשך מספר ימים, תגובה שהובילה למחסור בדלק בנמלי התעופה ובתחנות הדלק במדינה, עליה חדה במחירי הדלק והביאה לבהלת קניית דלק אצל עשרות אלפי אזרחים מודאגים. מתקפות סייבר הפכו לכלי הנשק של המאה

New-Tech Magazine l 44

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online